Přejít k obsahu


Ing. Václav VALENTA, CSc.

Faculty/Institut Faculty of Mechanical Engineering
Department of Power System Engineering
Office number:
Phone
37763 8152 volat

Department/Division: Department of Power System Engineering

Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník
Phone +420 37763 8152 volat  UX233b (KKE)

Information about doctoral study

Ing. Miroslav KREJČÍ
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra energetických strojů a zařízení
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Návrh primárního okruhu jaderného reaktoru s tekutými solemi
Ing. Daniel OKRESA
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra energetických strojů a zařízení
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Vývoj a koncepční návrh průtočné části Molten salt reaktoru (MSR)

Other information

Patička