Přejít k obsahu


doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Mechanical Engineering
Department of Industrial Engineering and Management
Office number:
Phone
37763 8429 volat

Department/Division: Department of Industrial Engineering and Management

Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Job classification docent
Phone +420 37763 8429 volat  UK328 (KPV)

Information about doctoral study

Ing. Tomáš POLÁK
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Řízení rizik ve výrobní fázi životního cyklu výrobku
Ing. Andrea ŠTÝSOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Možné socio-ekonomicko-manažerské dopady uplatnění konceptu Průmysl 4.0
Ing. Petr PERGNER
Faculty/Institute Faculty of Mechanical Engineering (FST)
Department/Division: Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Management znalostí v průmyslovém podniku

Other information

Patička