Přejít k obsahu

doc. JUDr. Tomáš DVOŘÁK, Ph.D.

Faculty/Institut Fakulta právnická
Katedra obchodního práva
Office number:
Phone
37763 7364 volat

Department/Division: Katedra obchodního práva

Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Job classification docent
Phone +420 37763 7364 volat  PC119 (KOP)

Information about doctoral study

JUDr. Jan PAULY
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Civilní právo a sport
Mgr. et Bc. Ondřej DOSTÁL
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Dualistická a monistická akciová společnost
JUDr. Josef HOLEJŠOVSKÝ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Práva a povinnosti členů bytových družstev
Mgr. Ing. Patrik KURZ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Procesní právo podle občanského soudního řádu a insolvenčního zákona a jejich sbližování se zaměřením na realizaci práv a povinností účastníků insolvenčního řízení
Mgr. Roman MATOUŠEK
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Honební společenstva a spolková činnost v myslivosti
JUDr. Marcela ŠIMÍČKOVÁ KRŮSOVÁ
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra obchodního práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Společné jmění manželů
JUDr. Ing. Petr ŠTILLIP
Faculty/Institute Fakulta právnická (FPR)
Department/Division: Katedra občanského práva
Study programme Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Společenství vlastníků jednotek se zvláštním zřetelem k insolvenčnímu řízení

Office hours

Day From To Week Note
Tuesday 10.00 11.00 Every [PC119]

Other information

Note Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. (nar. 1975) absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, na jejíž katedře obchodního práva od svého absolutoria působí. V roce 2006 získal titul PhD., v roce 2013 se habilitoval a byl jmenován docentem.
      Je autorem řady monografií z oblasti soukromého práva, z nichž se uvádí zejména Družstevní právo (C. H. Beck, 3. vyd. 2006), Společnost s ručením omezeným (ASPI, 3. vyd. 2008), Akciová společnost a Evropská společnost (ASPI, 2. vyd. 2009), Vlastnictví bytů a nebytových prostor (ASPI, 2007), Bytové družstvo ? převody družstevních bytů a další aktuální otázky (C. H. Beck, 2009), Valná hromada společnosti s ručením omezeným (Wolters Kluwer ČR, 2011), Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva (Wolters Kluwer ČR, 2012) a Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev (Wolters Kluwer ČR, 2013).
      Dále se spoluautorsky podílí na dalších pracích z oboru obchodního práva a občanského práva hmotného, především Zákon o penzijním připojištění (Linde, 2001), Občanský zákoník ? Velký akademický komentář (Linde, 2008), v letech 2001-2010 na některých svazcích úspěšného kolektivního díla Kurs obchodního práva (C. H. Beck) a roce 2013 na kolektivním Komentáři k zákonu o obchodních korporacích (Aleš Čeněk).
      Pravidelně publikuje v odborném tisku; je autorem více než jednoho sta časopiseckých statí, recenzí a referátů přednesených na konferencích a seminářích z oblasti zejména obchodního práva a občanského práva hmotného.
      V letech 2001-2009 se podílel na přípravě nové soukromoprávní legislativy. V letech 2003-2004 byl členem Komise Legislativní rady vlády ČR pro obchodní právo a od roku 2005 je členem a od roku 2008 místopředsedou Komise Legislativní rady vlády ČR pro soukromé právo.

Patička