Přejít k obsahu


doc. PhDr. Miroslav ŠEDIVÝ, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Faculty of Philosophy and Arts
Department of Historical Sciences
Phone
37763 5333 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position zástupce vedoucího katedry historických věd fakulty filozofické
Phone +420 37763 5333 volat

Department/Division: Department of Historical Sciences

Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Job classification docent

Information about doctoral study

Mgr. Martina KRATOCHVÍLOVÁ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Ženy na okraji společnosti v českých zemích a Velké Británii v letech 1900 - 1930 - komparativní studie
Mgr. Barbora PÁSZTOROVÁ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Metternich a německá otázka v letech 1840-1848
Mgr. Jakub KYDLÍČEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Francouzský protektorát v Tunisku 1881 - 1935: Budování administrativy ve světě francouzské "civilizační mise"
Mgr. Daniel MALÝ
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Město Plzeň za německé okupace 1939-1945
Mgr. Jiří VYČICHLO
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Palmerston a Metternichovo Rakousko 1830 - 1841
Mgr. Martin BOČEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Soupeření námořních společností o zákazníky z Předlitavska na přelomu 19. a 20. století
Mgr. Daniel MARTÍNEK
Faculty/Institute Faculty of Philosophy and Arts (FF)
Department/Division: Katedra historických věd
Study programme Historické vědy
Téma doktorské práce Rakousko a Papežský stát v letech 1838-1848

Other information

Note www.miroslavsedivy.euweb.cz

Patička