Přejít k obsahu

PhDr. Miloslava FAITOVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Univerzitní knihovna
Správa UK
Místnost:
Telefon:
37763 7700 volat

Zpřístupnění moderních informačních techolodií studentům ZČU

Kód projektu: F2359/2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Prostor učení - Knihovnická informační platforma. Lernraum - Bibliothekarische Informationsplattform.

Trvání: 01.10.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
Detail projektu

100 let Bohumila Hrabala

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Detail projektu

Česko-saská síť knihoven - Informace bez hranic

Trvání: 28.02.2013 - 30.11.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
Detail projektu

SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Trvání: 01.11.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory (HSS)

Trvání: 01.10.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Detail projektu

IG-08: Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celožitovního vzdělávání

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Mimoškolní vzdělávání pracovníků kníhoven v oblasti ICT

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Detail projektu

Mimoškolní vzdělávání pracovníků kníhoven v oblasti ICT

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Detail projektu

Rozšíření aplikace ConTextCZ jako podpory vzdělávání a výzkumu na ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o.
Detail projektu

Rozšíření služeb Univerzitní knihovny ZČU v Plzni studentům Ústavu umění a designu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Zpřístupnění nového typu informačních zdrojů pro zkvalitnění elektronických služeb Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Zkvalitnění elektronických služeb Univerzitní knihovny ZČU

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Databáze pro studenty

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ
Detail projektu

Informační zdroje pro ekonomický výzkum

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Zpřístupnění moderních informačních techolodií studentům ZČU

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Detail projektu

Zkvalitnění akvizice UK ZČU v Plzni s využitím prostředí WWW

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Program VISK - Vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti IT

Trvání: 01.05.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Detail projektu

Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků v České republice

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Open society found
Detail projektu

Rozšíření elektronických služeb Univerzitní knihovny ZČU v prostředí www

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Velkoplošná multilicence na přístup do databáze Web of Science

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Předplatné časopisu Nature na 1. pololetí 1999

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Detail projektu

Zpřístupnění knihovního fondu knihovny FPE ZČU a jeho zabezpečení

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Patička