Přejít k obsahu

prof. RNDr. Pavel DRÁBEK, DrSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra matematiky
Místnost:
Telefon:
37763 2648 volat

Modernizace výuky matematické analýzy

Kód projektu: F2304/2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearit

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Fundamentální kvalitativní vlastnosti degenerovaných a singulárních parabolických diferenciálních rovnic

Trvání: 01.02.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Kvalitativní a kvantitativní analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic typu p-Laplacián

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Okrajové úlohy se skákajícími nelinearitami: Fučíkovo spektrum spojitých a diskrétních operátorů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Cahnova-Hilliardova a bi-stabilní rovnice v mikroskopické teorii fázových přechodů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Kvalitativní analýza degenerovaných a singulárních kvazilineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Kvazilineární eliptické diferenciální rovnice a jejich soustavy: existence, násobnost a bifurkace řešení

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Kvazilineární obyčejné a parciální diferenciální rovnice

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Modernizace výuky matematické analýzy

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Modelování teoretických konceptů učení

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Přednáškový pobyt na KMA FAV v Plzni

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Česko-německá spolupráce

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod a jejich zkoumání

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Centrum aplikované matematiky

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Patička