Přejít k obsahu

doc. Ing. Václav Čada, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Místnost:
Telefon:
37763 9200 volat
ResearcherID:

Geomatika multimediálně

Kód projektu: F0584/2011/F1d
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
Detail projektu

Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací

Trvání: 01.06.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací

Trvání: 17.05.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Integrace a inovace Databází bodových polí

Trvání: 01.01.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

Monitoring rozvodných sítí pomocí bezpilotních prostředků a elektronických systémů

Trvání: 30.09.2015 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Detail projektu

Geomatika multimediálně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

BRISEIDE

Trvání: 01.02.2010 - 31.07.2012
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus
Detail projektu

Plan4all - European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information

Trvání: 01.05.2009 - 31.10.2011
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus
Detail projektu

Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (VISUALHEALTH)

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Rekonstrukční mapy města Plzně a digitální model krajiny s vývojem regionu města Plzně na vojenských topografických mapách

Trvání: 01.01.2008 - 30.11.2008
Poskytovatel: Plzeň, statutární město
Detail projektu

Progresivní sběr geoprostorových dat a jejich zpracování

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezka

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Multifunkční učebna počítačového modelování a GIS

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Multimediální podpora kombinovaného studia oboru GEOMATIKA

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Patička