Přejít k obsahu

Mgr. Ludmila DOSTÁLOVÁ, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Místnost:
Telefon:
724049822 volat

ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru

Kód projektu: CI 0502/NIF
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa
Doba trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Trvání: 04.04.2013 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Trvání: 31.03.2012 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Prameny evropské matematiky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

Trvání: 04.05.2009 - 03.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů

Trvání: 01.01.2008 - 30.04.2009
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa
Detail projektu

Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa
Detail projektu

Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Patička