Přejít k obsahu


doc. RNDr. Jiří BENEDIKT, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra matematiky
Místnost:
Telefon:
37763 2650 volat
ResearcherID:

Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení

Kód projektu: GA13-00863S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

skákající nelinearity, Fučíkovo spektrum, p-laplacián, nelineární úlohy na vlastní čísla, nelinearity typu "semipositone", subkritický růst, singulární nelinearity, rovnice s degenerovanými a singulárními koeficienty, topologický stupeň, variační metody, dolní a horní řešení, intervalová aritmetika.

Zpět na seznam projektů

Fundamentální kvalitativní vlastnosti degenerovaných a singulárních parabolických diferenciálních rovnic

Trvání: 01.02.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Kvalitativní a kvantitativní analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic typu p-Laplacián

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Evropská virtuální matematická laboratoř

Trvání: 01.10.2006 - 30.09.2008
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Detail projektu

Kvalitativní analýza degenerovaných a singulárních kvazilineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Patička