Přejít k obsahu

doc. Ing. Bohumír BASTL, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra matematiky
Místnost:
Telefon:
37763 2655 volat
ResearcherID:

GIANT Project - Geometrické interpolační a aproximační metody pro pokročilé aplikace

Kód projektu: MEB 091105
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2011 - 31.12.2012
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

MOTOR - Multi-ObjecTive design Optimization of fluid eneRgy machines

Trvání: 01.09.2015 - 30.08.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION
Detail projektu

Inovativní postupy pro zvyšování užitných vlastností vodních turbín s využitím tvarové optimalizace založené na moderních metodách geometrického modelování

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Detail projektu

EXAP - Exaktní a aproximační popis geometrických objektů pro potřeby geometrického modelování

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

GIANT Project - Geometrické interpolační a aproximační metody pro pokročilé aplikace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Efektivní metody algebraické geometrie pro geometrické modelování a průmyslové aplikace

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I.

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Aplikace Gröbnerových bází ideálu v geometrii a robotice

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Detail projektu

Patička