Přejít k obsahu

Víkend otevřených ateliérů - kreativní Plzeň

Anotace

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni

Výstava bakalářských a diplomových prací 23. 9. 2017

Čas konání: 12 – 18 hod.

Sídlo katedry:

Klatovská 51, 306 14 Plzeň, 2. patro (vchod z Klatovské)

Kontakt: Martina Šurkalová, tel: 377636493

e-mail: suromar@kvk.zcu.cz

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni připravuje budoucí učitele výtvarné výchovy pro základní i střední školy, stejně tak poskytuje výtvarné vzdělání učitelům škol mateřských a 1. stupně základní školy. Mimo jiné organizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost (viz http://fpe.zcu.cz/kvk/czv.html ).

V rámci akce „Víkend otevřených ateliérů“ představuje veřejnosti praktické i teoretické diplomové a bakalářské práce z posledních let, které vznikly na katedře jako výsledek odborné přípravy studentů. Zhlédnout bude možné práce fotografické, filmovou tvorbu, ale i média klasická, stejně jako práce z oblasti didaktiky výtvarné výchovy a výzkumu ve výtvarné výchově.

Studijní obory na KVK:

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU nabízí tříleté bakalářské studium „Vizuální kultura pro vzdělávání“ a navazující dvouleté magisterské studium „Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy“ v kombinaci s obory: český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, tělesná výchova a hudební výchova. 

https://drive.google.com/open?id=1904EF4JMo5Kp5_irRxVp9no_m7Q&usp=sharing

Datum zahájení 2017-09-23 00:00:00.0
Datum ukončení 2017-09-23 00:00:00.0
Místo konání 3.patro, KVK, Klatovská 51, Plzeň, 12:00 - 18:00
Více informací http://otevreneateliery.cz/index.php
Kontaktní osoby Martina Šurkalová, suromar@kvk.zcu.cz, 377636493, PhDr. Jan Mašek, Ph.D.- 604868346
Počet účastníků z ČR 50
Počet zahraničních učastníků 20
Zpět na seznam akcí

Patička