Přejít k obsahu

Den otevřených dveří na Fakultě zdravotnických studií ZČU 18. 1.

Letošní Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni proběhne ve středu 18. ledna. V době od 9 do 16 hodin mohou zájemci navštívit fakultu v prostorách Tylovy 59, kde sídlí katedra záchranářství a technických oborů a katedra teoretických oborů, nebo na náměstí Odboje 18, kde najdou katedru fyzioterapie a ergoterapie a  katedru ošetřovatelství a porodní asistence.

Na katedře záchranářství a technických oborů bude aktivován pacientský simulátor „Metiman“ - návštěvníci si mohou vyzkoušet neodkladnou resuscitaci. Přístupná bude také odborná učebna záchranářství vybavená pomůckami používanými jak v přednemocniční, tak nemocniční neodkladné péči. V odborných učebnách pro radiologické asistenty se návštěvníci mohou seznámit se základními pomůckami pro radiodiagnostické snímkování a s pomůckami radiační ochrany pro pacienty i personál. Dále budou k dispozici k nahlédnutí modely lidského těla, kostí, prsu nebo hlavy. V odborné učebně studijního oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví studenti představí skladbu dietních systémů, pyramidu zdraví a návody na zdravou výživu. Teoretická část bude doplněna o řadu praktických přístrojových měření, jako je měření tělesného tuku, indexu BMI, nutričních hodnot potravin nebo měření kvality vody víceúrovňovým testem.

Katedra teoretických oborů přiblíží návštěvníkům anatomickou učebnu a studijní obor Zdravotní laborant. Součástí bude rovněž představení laboratoří klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice v Plzni a výstupy z odborných zahraničních praxí studentů katedry v Deggendorfu.

Katedra fyzioterapie a ergoterapie aktivně zapojí účastníky Dne otevřených dveří do vyšetřování na přístrojích a představí metody a techniky využívané v této oblasti. Přiblíží tak pohled na ucelenou rehabilitaci. Odborní asistenti budou zodpovídat dotazy týkající se koncepce studijních programů, možnosti uplatnění absolventů v pracovním procesu a studenti 1. a 2. ročníku zodpovědí dotazy k výuce či odborné praxi. K nahlédnutí budou i odborné časopisy, studijní materiály či bakalářské práce.   

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence ve svých odborných učebnách seznámí uchazeče o studium s prostředím a metodami pro výuku všeobecných sester a porodních asistentek. Zájemci si mohou vyzkoušet modely a pomůcky využívané pro praktickou výuku odborných předmětů, například při hodnocení životních funkcí nebo zajištění dýchacích cest. Prohlédnou si , jak se vyvíjí plod v průběhu těhotenství, a mohou si poslechnout ozvy plodu.13.01.17

Zpět na seznam

Patička