Přejít k obsahu

Západočeská univerzita pořádá největší veletrh práce v ČR

Ve středu 22. března se uskuteční již 22. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni, počtem vystavovatelů největší akce svého druhu v České republice. I letošní ročník je z hlediska počtu zúčastněných firem výjimečný – v budovách univerzitního kampusu ZČU na Borských polích se představí na 170 vystavovatelů.

Veletrh pracovních příležitostí je určen zejména současným a budoucím absolventům vysokých škol. Hlavním cílem je navázání kontaktů mezi studenty a absolventy na straně jedné a personalisty velkých i malých, českých i zahraničních firem na straně druhé. Ti zde mají příležitost osobně oslovit kandidáty na pracovní pozice z řad studentů či absolventů, představit jim možnosti budoucího uplatnění v oboru a nabídnout jim další formy spolupráce, například stáže, praxe či témata diplomových prací. Studenti tak mohou získat první zkušenosti z diskuse s personálními odborníky a manažery svých potenciálních zaměstnavatelů a rovněž přehled o požadavcích firem a trhu práce.

Veletrh bude zahájen v 10 hodin v budově Fakulty elektrotechnické ZČU představiteli Západočeské univerzity, města Plzně, Plzeňského kraje a plzeňské pobočky Úřadu práce. „Jako v předchozích letech se akce koná přímo v centru studentského a univerzitního dění v Plzni, v budovách univerzitního komplexu v Plzni na Borských polích. Veletrh obsadí prostory čtyř budov – fakult elektrotechnické, strojní, univerzitní knihovny a také fakulty aplikovaných věd, kde se oproti loňskému roku rozšíří prezentační prostor o další patro,“ uvedl Petr Břicháček z organizačního týmu. Každý návštěvník obdrží u vstupu Průvodce veletrhem se základními informacemi o zúčastněných firmách a s potřebnými radami pro absolventa. Výstavní program probíhá do 16 hodin.

Akci pořádá Stavovská unie studentů ZČU, mezinárodní studentská organizace IAESTE a Západočeská univerzita v Plzni. Představí se zde 170 vystavovatelů, kteří shánějí vysokoškoláky na volné pracovní pozice. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni je tak největším veletrhem práce v ČR, měřeno počtem prezentačních míst. Podle organizátorů projde akcí každoročně přes čtyři tisíce návštěvníků, aktivně hledajících budoucí uplatnění.

Více informací, seznam účastnících se společností a webový náhled Průvodce veletrhem jsou k dispozici na stránkách www.veletrh.zcu.cz.15.03.17
  • Veletrh pracovních příležitostí na ZČU

Zpět na seznam

Patička