Přejít k obsahu

Přehled letních škol 2017

O prázdninách se na Západočeské univerzitě v Plzni opět rozběhnou oblíbené letní školy. Letos mohou zájemci vybírat z nabídky osmi škol orientovaných na cizí jazyky, design, techniku či informatiku. Letní školy se zaměřují na nejrůznější věkové skupiny, od žáků základních škol přes středoškoláky a vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Do kurzů je možné hlásit se již nyní.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

28. ročník Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) se koná již tradičně po dobu tří týdnů v červenci. Jazykové kurzy, na které se hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních škol, vysokoškoláky a samozřejmě pro širokou veřejnost. Nabízí kurzy v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich  se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne. Dětské kurzy nabízí obzvláště bohatý program a jejich předností je celodenní kontakt dítěte s rodilým mluvčím. Zajímavou příležitostí jsou také týdenní intenzivní kurzy všeobecné i obchodní angličtiny nebo odpolední jazykové kurzy, které dovolují zúčastnit se i časově vytíženým lidem. V rámci letní školy je možné připravit se rovněž na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE či absolvovat kvalifikační kurz pro učitele angličtiny jakožto cizího jazyka (TEFL). Na odpoledne a víkendy je připraven doprovodný program, který zahrnuje zábavné večírky, výlety, exkurze a sportovní aktivity. Mimoplzeňští zájemci mohou bydlet na koleji, pro všechny je připraveno stravování v menze v areálu univerzity.

Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU

Termín: 10. 7.–28. 7. 2017

Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22

Uzávěrka přihlášek: 21. 5. 2017

Kontakt: Mgr. Pavla Matoušková, tel.: 377 63 5210, 735 713 895, e-mail: pavlam@ujp.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: www.isls.zcu.cz

ARTCAMP 2016

Už 13. ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp opět nabízí všem příznivcům umění nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. Letošní ročník se bude opět konat v inspirativních prostorách ateliérů moderní budovy fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Záštitu letošnímu ArtCampu udělil první náměstek primátora Martin Baxa. Zájemci mohou vybírat ze čtyřicítky uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty a hostujících umělců z Íránu, Polska, Japonska, Kanady, Slovenska, Velké Británie a České republiky. Mezi novinky letošního roku patří dva kurzy zaměřené na ilustraci. V prvním z nich odhalí účastníci pod vedením japonské umělkyně Hiroko Matsushity principy japonských a dalších tradičních technik skládání a stříhání papíru pro tvorbu trojrozměrného díla, v druhém pak íránský umělec Ali Bozari  nabídne vhled do historie perské i do současnosti íránské ilustrace. Další novinkou jsou kurzy hudební kompozice a sborového zpěvu, které ArtCamp pořádá ve spolupráci s katedrou hudební kultury fakulty pedagogické.  Nebudou samozřejmě chybět ani oblíbené kurzy digitální fotografie, figurální kresby, komiksu, designu interiéru, tvorby šperku, fashion designu a další. Pro účastníky bude jako vždy připraven i atraktivní doprovodný program, který zahrnuje přednášky, promítání studentských filmů, návštěvy výstav a mnoho dalšího.

Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Termín: 10.–28. 7. 2017

Místo konání: ateliéry v budově FDULS, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + plenér

Uzávěrka přihlášek: 25. 5. 2017

Kontakt: Mgr. Markéta Kohoutková, tel.: 377 63 6707, 723 617 691, e-mail: mkohoutk@fdu.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: www.fdu.zcu.cz/artcamp

JUNIOR FEL

Fakulta elektrotechnická pořádá již 11. ročník letní univerzity JuniorFEL. Ta je tradičně určena pro žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se například dozvědí co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce, při které budou všem studentům předány absolventské diplomy.

Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU

Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017

Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2017

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4229, e-mail:  firt@kae.zcu.cz nebo junior@fel.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: juniorfel.zcu.cz

TYLIDI – TÝDEN LETNÍ INFORMATIKY PRO DÍVKY

Akce je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají se o IT (informační technologie) nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění
v IT profesích. Letošní ročník bude zaměřen na téma počítačová grafika a účastnice letní školy si při práci na společném projektu vyzkoušejí, že programování může zvládnout každý, pokud chce. Postupně se také seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozví, jaké je uplatnění žen v současném IT.
O tom budou mluvit ženy, které již v IT pracují a uspěly, a také současné studentky fakulty aplikovaných věd. Doplňkový program pak zahrnuje exkurze na různá pracoviště katedry informatiky a výpočetní techniky a další aktivity.

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 7.–11. 8. 2017

Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Kontakt: Ing. Zuzana Majdišová, tel.: 377 63 2494, e-mail: tylidi@mail.kiv.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: www.tylidi.zcu.cz

CAMPO ARDUINO

Pátý ročník letního kybernetického soustředění je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm. V průběhu soustředění budou probíhat soutěže o ceny.

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 14.–18. 8. 2017

Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz   

Podrobné informace a přihláška: campoarduino.zcu.cz

LETNÍ ŠKOLA VIRTUÁLNÍ REALITY

Již popáté pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Letní školu virtuální reality, a to s podtitulem „Udělej si vlastní hru“. Akce je určena pro zvídavé studenty středních škol, kteří se seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem Oculus Rift. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely (např. domek), vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak pro laboratoř virtuální reality. Organizátoři předvedou také možnost převést produkt pro náhlavní displej.

Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Termín:  10.–12. 7. 2017

Místo konání: Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: průběžně (do obsazení kapacit)

Kontakt: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., tel.:  377 63 8495, e-mail.: tucnak@kpv.zcu.cz

HOMO ECONOMICUS

6. ročník letní školy Homo Economicus je určen žákům a studentům základních a středních škol ve věku od šesti let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na fakultě ekonomické se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Stěžejním tématem tohoto ročníku bude Příběh barokní krajiny a jejích stavitelů v rámci Plzeňského kraje se zaměřením na Letní barokní festival. Pro studenty bude od 9 do 13 hodin připraven program formou interaktivních workshopů, přednášek, her a exkurzí. Letní školu zakončí slavnostní promoce s předáním certifikátů.

Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU

Termín: 10.–14. 7. 2017

Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Kontakt: Ing. Pavla Říhová, tel.: 377 63 3103, e-mail: divisova@kem.zcu.cz    

Podrobné informace a přihláška:  www.lsfek.zcu.cz

LETNÍ ŠKOLA PRO UCHAZEČE A STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Letní škola je zaměřená hlavně na stávající studenty či nově přijaté studenty prvních ročníků se specifickými potřebami. Přesný program letní školy bude upraven dle potřeb přihlášených studentů.

S určitostí se ale zaměří zejména na podporu jazykové oblasti, a to jak výuku anglického jazyka, tak českého jazyka. Jedná se zejména o aktivity typu doučování anglického jazyka s přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů, orientace při práci s textem a pomoc při zpracování kvalifikačních prací. Pokud se přihlásí nově přijatí studenti prvních ročníků, bude program letní školy rozšířen o blok psychologický, speciálně pedagogický, informační blok o bezbariérovosti ZČU a informace
o podpůrných aktivitách univerzity pro studenty se specifickými potřebami.

Pořadatel: Informační a poradenské centrum ZČU

Termín:  11.–15. 9. 2017

Místo konání: Informační a poradenské centrum ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2017

Kontakt: Mgr. Jana Hrušková, tel.: 377 63 1352,  e-mail: hruskja@rek.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: http://zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/Letni_skola_2017/

 30.03.17

Zpět na seznam

Patička