Přejít k obsahu

Západočeská univerzita otevře od září školku pro zaměstnance

Západočeská univerzita v Plzni vychází vstříc potřebám svých zaměstnanců a od letošního září jim nabídne možnost umístit děti do univerzitní školky, jejímž provozovatelem bude Mateřská škola kardinála Berana Plzeň. V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici připravuje univerzita prostory celkem pro 38 dětí. 20 míst bude vyhrazeno pro děti zaměstnanců, případně studentů, zbylá místa bude moci využít veřejnost.

Na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Biskupstvím plzeňským, zahájí od 1. září 2017 provoz alokované pracoviště Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, jehož část bude vyhrazena pro děti zaměstnanců a studentů Západočeské univerzity. Mateřská škola kardinála Berana je zapsána v Rejstříku škol a školských právnických osob MŠMT a splňuje tak všechny náležitosti, závazné pro předškolní vzdělávání. Školka bude sídlit v ulici Baarova 36, v přízemí stávajících vysokoškolských kolejí.

„Objekt projde v následujících měsících důkladnou rekonstrukcí, jeho součástí bude rovněž zahrada pro pobyt dětí venku. K dispozici zde budou dvě třídy o kapacitě 18 a 20 dětí, z nichž jedna může dle zájmu poskytovat vzdělávání založené na křesťanských hodnotách,“ uvádí prorektor ZČU pro vnější vztahy Vladimír Duchek. Vzdělávací program budou garantovat a podporovat vyučující z Fakulty pedagogické ZČU, kteří připravují pro budoucí povolání studenty v programu Učitelství pro MŠ. Tito studenti se zároveň do provozu školky zapojí v rámci praxe jako asistenti pedagoga ve třídách. „Ve spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti plánujeme do budoucna nadstandardní zájmové a vzdělávací aktivity,“ doplňuje prorektor Duchek.

„Do školky budeme přijímat standardně děti ve věku od tří do šesti let, v případě volné kapacity můžeme přijmout rovněž děti od dvou let. Věnovat se jim budou učitelky s odbornou kvalifikací pro působení v mateřských školách ve spolupráci se studenty pedagogické fakulty. Provozní dobu plánujeme v rozsahu devíti až desíti hodin denně – konkrétní otevírací doba bude upřesněna po dohodě s rodiči, předběžně se dá počítat s dobou v rozmezí od 7 do 17 hodin,“ říká ředitelka MŠ kardinála Berana Plzeň Petra Topolčany s tím, že školka bude v provozu 11 měsíců v roce, tedy částečně i během letních prázdnin.

Rodiče zaplatí paušál za stravu podobně jako v jiných školkách a také školné – to je v MŠ kardinála Berana Plzeň stanoveno na 1100 Kč měsíčně a týká se všech dětí včetně předškoláků. Rodičům se zaplacená částka vrací zpět v rámci uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění coby sleva za umístění dítěte (Zákon o dani z příjmů 589/1992 Sb. v aktuálním znění, paragraf 35, písm. g). „Pro rok 2017 bude možné uplatnit slevu na dani do výše minimální mzdy, tedy do 11 900 korun, což v podstatě bez 200 korun pokryje veškeré výdaje školného za rok,“ dodává Petra Topolčany.

Oficiální zápis do Mateřské školy kardinála Berana Plzeň bude probíhat 10. a 11. května 2017 na adrese sídla školy, tj. ve Žlutické ulici 2 v Plzni na Košutce.  Zaměstnanci ZČU se mohou dostavit k předzápisu již 27. a 28. dubna v budově Fakulty pedagogické ZČU na Chodském náměstí 1, kde získají také další informace o programu a provozu mateřské školy.07.04.17

Zpět na seznam

Patička