Přejít k obsahu

Západočeská univerzita otevřela školku pro zaměstnance

Západočeská univerzita v Plzni dnes otevřela školku pro zaměstnance, jejímž provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň. V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici připravila univerzita prostory celkem pro 38 dětí. 16 míst z celkové kapacity obsadily děti zaměstnanců, zbylá místa využili ostatní zájemci.

Na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Biskupstvím plzeňským, zahájilo od 1. září provoz alokované pracoviště Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, jehož část je vyhrazena pro děti zaměstnanců a studentů Západočeské univerzity.

„Počáteční zájem, zejména ze strany zaměstnanců univerzity, byl obrovský. Hned první dva dny přišlo k zápisu 39 dětí, což převýšilo možnou kapacitu školky,“ zhodnotila ředitelka mateřské školy Petra Topolčany. Někteří rodiče nakonec zapsali své děti jinam, školku na Borech tedy bude navštěvovat 16 dětí zaměstnanců univerzity a 22 dětí ostatních zájemců z řad veřejnosti, všechny ve věku od dvou do šesti let.

Mateřská škola sídlí v ulici Baarova 36, v přízemí vysokoškolských kolejí ZČU. Vybudovalo se zde hřiště s herními prvky a pískovištěm, třídy jsou vybavené novým nábytkem, hračkami a didaktickými materiály, vzniklo rovněž nové sociální zařízení a výdejna jídel. Děti budou moci navštěvovat zájmové kroužky, jejichž náplň vyplyne z aktuálních požadavků rodičů. Mateřská škola dále plánuje spolupráci jak s univerzitními pracovišti, tak s kmenovou školkou na Košutce a lesní školkou Větvička.   

„K dispozici jsou dvě třídy o kapacitě 18 a 20 dětí. První z nich bude na základě projeveného zájmu rodičů poskytovat vzdělávání založené na křesťanských hodnotách, druhá bude zaměřena humanitně,“ uvádí prorektor ZČU pro vnější vztahy Vladimír Duchek. Vzdělávací program budou garantovat a podporovat vyučující z Fakulty pedagogické ZČU, kteří připravují pro budoucí povolání studenty v programu Učitelství pro MŠ. Tito studenti se zároveň do provozu školky zapojí v rámci praxe jako asistenti pedagoga ve třídách.

Školka bude v provozu 11 měsíců v roce, tedy částečně i během letních prázdnin, otevřeno bude od 7 do 17 hodin. Rodiče zaplatí paušál za stravu podobně jako v jiných školkách a také školné – to je v MŠ kardinála Berana Plzeň stanoveno na 1100 Kč měsíčně a týká se všech dětí včetně předškoláků.01.09.17
  • Univerzita zrekonstruovala a nově vybavila prostory vysokoškolských kolejí.
  • Nově otevřené školce požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.
  • Školka bude vzdělávat 38 dětí.

Zpět na seznam

Patička