Přejít k obsahu

Aktuální nabídka kurzů SyKaPo

Vítejte na stránkách obsahujících aktuální nabídku aktivit nabízených v rámci projektu SyKaPo (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

Cílem projektu je rozvoj právních, ekonomických a psychologických kompetencí potřebných k Vašemu úspěšnějšímu uplatnění na trhu práce. Jednotlivé vzdělávací modujly Vám mimo jiné pomohou odpovědět na následující otázky:

 

S jakými formami přijímacího řízení se můžete setkat?

Co byste měli o svém potenciálním zaměstnavateli vědět předem?

Co lze zjistit již z formulace pracovní nabídky?

Jak oslovit a zapůsobit?

Jak se dobře prezentovat?

Jaké otázky je možné očekávat v rámci přijímacího řízení?

Jak zvládnout trému?

Jak vhodně reagovat?

Co je to assessment centrum?

Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

Jak pracovat na svém osobnostním rozvoji?

Jak napsat životopis a motivační dopis?

Víte, jaké náležitosti má pracovní smlouva?

Znáte práva a povinnosti studenta?

Chcete se umět orientovat v právní terminologii?

 

 

Stínování managerů / Manager Shadowing Program

Jádrem programu jsou týdenní stáže, během kterých studenti ZČU stínují manažery nebo projektové týmy (sledování při každodenní práci, případně aktivním zapojením do některých činností) s cílem seznámení se s jejich pracovní náplní, zkušenostmi, dovednosti, metodami řízení.

Stáže budou probíhat v řadě firem v Plzni a v Plzeňském kraji (střední a velké firmy, samospráva nebo neziskové organizace).

 

Cílová skupina:

- studenti posledních ročníků bakalářského nebo magisterského studia

- studenti různých oborů (technických, ekonomických, humanitních)

- studenti, kteří mají zájem o svoji profesní budoucnost

 

Účastníci programu získají certifikát potvrzující jejich účast.

Informace o aktuální nabídce najdou zájemci v IPC

 

Kontakt:
Informační a poradenské centrum ZČU
Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

tel.: 377 631 350

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY K JEDNOTLIVÝCH KURZŮM NAJDETE PO PŘIHLÁŠENÍ (PROSTŘEDNICTVÍM ORION) ZDE

 


Aktuální nabídka kurzů pro studenty:


Pozn.: Nové termíny kurzů budou vyhlášeny do před začátkem zimního semestru 2018/19.

 

Modul "Psychologie":

Interaktivní semináře (2 vyučovací hodiny):

Příprava na přijímací pohovor, průběh přijímacího pohovoru

Struktura prezentace a sebeprezentace

Celkový dojem

Interaktivní semináře (6 - 7 vyučovacích hodin):

Trénink prezentačních dovedností

Selfmanagememt

Assessment nanečisto

 

Modul "Právo":

Interaktivní semináře (2 vyučovací hodiny):

Pracovní právo

Práva a povinnosti studenta vš

Právní minimum

Poplatky spojené se studiem

Právo duševního vlastnictví

 

Postup při přihlašování:

1. vyberte požadovaný kurz

2. v záložce "Termíny" si vyberete datum, ve kterém kurz nabízíme; zde v poznámce najdete informaci, v jakém čase kurz probíhá

3. pokud v jednom termínu nabízíme kurz ve dvou časech, napište, prosím, do poznámky v přihlášce, na který z časů se hlásíte

4. nejpozději do 1 týdne před dnem konání kurzu, Vám e-mailem zašleme studijní materiály a další informace

Účastníky kurzů prosíme o vyplnění EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU. Jeho vyplněním pomůžete zkvalitnit úroveň poskytovaných poradenských služeb a případné rozšíření nabídky kurzů. Děkujeme.

 

Kontakt:
Informační a poradenské centrum ZČU
Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

tel.: 377 631 350

 

Aktuální nabídku praxí, témat kvalifikačních prací a volných míst pro absolventy najdete na nově vytvořeném portále SPOLUPRÁCE ZČU

 

Tyto kurzy byly vytvořeny v rámci projektu "Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

Tyto aktivity jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička