Přejít k obsahu

Analýzy SyKaPo

 

SyKaPo

CZ.1.07/2.2.00/07.0214

 

Analytická činnost

 

Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce, ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější tzv. měkké - klíčové kompetence. Jedná se především o vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce a jejichž úroveň je často hodnocena jako nedostačující.

 

Součástí tohoto projektu je analýza uplatnění našich absolventů v praxi. Z tohoto důvodu jsme připravili dotazník a požádali cca 40 velkých a 30 malých a středních firem v Plzeňském kraji o jeho vyplnění. Získané údaje poslouží jako zpětná vazba pro úpravu, eventuelně tvorbu nových studijních programů. Dalším výstupem z vyhodnocení dotazníků bude příprava speciálních kurzů, které doplní potřebné dovednosti. Naším cílem je připravit absolventy, aby po nástupu do praxe byli připraveni na působení ve firmách.

 

Zároveň jsme požádali studenty ZČU v posledním ročníku (těsně před ukončením studia) o poskytnutí osobních údajů, které budou sloužit pro udržení kontaktů mezi školou a absolventy i v budoucnu. Součástí projektu bude také následné dotazování těchto absolventů o průběhu jejich profesní dráhy.

 

Dotazník pro personální útvary

Dotazník pro absolventy

 

Výsledek analýzy provedené ve firmách

Výsledek analýzy provedené mezi studenty

 

Tyto činnosti se uskutečňují v rámci projektu "Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička