Přejít k obsahu

Zvyšování kompetencí absolventů vš (konference)

 

Odborná konference
"Zvyšování kompetencí absolventů vysokých škol"

konaná u příležitosti 15. ročníku

Veletrhu pracovních příležitostí ZČU


dne 24. března 2010

v areálu Západočeské univerzity v Plzni

Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce, ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější tzv. klíčové/měkké kompetence. Jedná se především o vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. samostatnost v práci a rozhodování, plánování a organizaci práce, schopnosti komunikovat a kooperovat se spolu pracovníky i klienty, zvládat zátěž a stres, umět reprezentovat i sebeprezentovat či orientovat se v informacích) a jejichž úroveň je často hodnocena jako nedostačující.

Cílem semináře je nalézt směry, které vedou k rozvoji zaměstnatelnosti a zvyšování významu základního a odborného vzdělávání studentů vysokých škol.

 

Kdo se sám aktivně nezajímá o to, jak úroveň právě těchto kompetenci zlepšit, snižuje si tak šance na dobré uplatnění, kterého by jinak mohl dosáhnout. Zveme proto všechny studenty a absolventy, kteří se aktivně zajímají o svoji profesní budoucnost.

 

Buďte zodpovědní sami k sobě a nenechávejte svoji budoucnost náhodě. Nabízíme Vám možnost, která pomůže zodpovědět i následující otázky:

 

S jakými formami přijímacího řízení se můžete setkat?

Co byste měli o svém potenciálním zaměstnavateli vědět předem?

Co lze zjistit již z formulace pracovní nabídky?

Jak oslovit a zapůsobit?

Jak se dobře prezentovat?

Jaké otázky je možné očekávat v rámci přijímacího řízení?

Jak zvládnout trému?

Jak vhodně reagovat?

Co je to assessment centrum?

Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

Jak pracovat na svém osobnostním rozvoji?

Jak napsat životopis a motivační dopis?

 

 

Program

9,00 - 9,15 Zahájení semináře

9,15 - 9,45 Zmapování současné situace na trhu práce, poptávka ze strany

zaměstnavatelů, kompetence pro trh práce

9,45 - 11,00 Cesty ke zvyšování kompetencí studentů a absolventů vysokých škol

(rozvoj právních, ekonomických a psychologických kompetencí)

 

Paralelní sekce:

11,00 - 13,00 Jak napsat životopis a motivační dopis?

Praktický nácvik přijímacího řízení

 

13,00 - 13,45 Cesty ke zvyšování kompetencí studentů a absolventů vysokých škol (rozvoj právních, ekonomických a psychologických kompetencí)

 

Paralelní sekce:

13,45 - 17,00 Jak napsat životopis a motivační dopis?

Praktický nácvik přijímacího řízení

 

 

Jednotlivé semináři zajišťují interní lektoři a externí pracovníci s dlouholetou odbornou praxí

 

 

Kontakt:
Informační a poradenské centrum ZČU
Univezritní 20, 306 14 Plzeň

tel.: 377 631 350

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/SyKaPo/

 

 

Tato konference je pořádána v rámci projekt "Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

 

Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička