Přejít k obsahu

Zvyšování kompetencí absolventů vš (konference)

 

 

 

S jakými formami přijímacího řízení se můžete setkat?

Co byste měli o svém potenciálním zaměstnavateli vědět předem?

Co lze zjistit již z formulace pracovní nabídky?

Jak oslovit a zapůsobit?

Jak se dobře prezentovat?

Jaké otázky je možné očekávat v rámci přijímacího řízení?

Jak zvládnout trému?

Jak vhodně reagovat?

Co je to assessment centrum?

Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

Jak pracovat na svém osobnostním rozvoji?

Jak napsat životopis a motivační dopis?


Vážené studentky,

Vážení studenti,

pro úspěch ve Vašem budoucím zaměstnání jsou velmi důležité tzv. klíčové/měkké kompetence. Jedná se především o vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. samostatnost v práci a rozhodování, plánování a organizaci práce, schopnosti komunikovat a kooperovat se spolu pracovníky i klienty, zvládat zátěž a stres, umět reprezentovat i sebeprezentovat či orientovat se v informacích). Studenti vysokých škol a jejich čerství absolventi škol bývají často znevýhodněni krátkou nebo žádnou pracovní zkušeností a nedostatkem relevantní praxe. Úspěšné absolvování některého z nabízených seminářů Vám nabízí získání výrazně lepších podmínek pro budoucí uplatnění a flexibilnější pohyb na trhu práce.


Kdo se sám aktivně nezajímá o to, jak úroveň právě těchto kompetenci zlepšit, snižuje si tak šance na dobré uplatnění, kterého by jinak mohl dosáhnout.

 

KONFERENCE PROBĚHNE

15. - 16. března 2012

v UV115

 

Součástí jsou také informační hodiny:

 

Nabídka seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů,

tržně vyžadovaných znalostí a dovedností a zajištění praxí, stáží

a krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí

 

12. - 14. března 2012

 

Nabízíme možnost získání informačních a studijních materiálů,

informací, jak nejlépe hledat první místo,

připravit se na přijímací pohovor,

připravit se první pracovní den apod.

 

Doporučujeme také studentům (především) vyšších ročníků navštívit 17. ročník Veletrhu pracovních příležitostí

 


Tato konference je pořádána v rámci projekt "Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

 

Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička