Přejít k obsahu

Klíčové aktivity

SyKaPo

CZ.1.07/2.2.00/07.0214

 

Klíčové aktivity projektu

 

Klíčová aktivita I. - Inovace, které přesahují rámce jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií

V rámci této aktivity bude vytvořen systém dalšího vzdělávání studentů formou přípravy a realizace seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností (profesně-personální příprava studentů) a zajištění praxí, stáží a krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí. Předpokládáme vytvoření minimálně 24 seminářů.

V rámci aktivity budou připraveny a realizovány následující činnosti:

vzdělávací akademie (v každém semestru budou připraveny a realizovány semináře na téma zabývající se profesně-personální přípravou studentů)

pracovní letní škola (3 denní prázdninový kurz pro studenty před posledním ročníkem studia tématicky shodný se vzdělávácí akademií)

nabídka speciálních seminářů a kurzů (krátko i dlouhodobé akce organizované podle potřeb praxe např. právní minimum pro techniky, projektové řízení, specifika práce v neziskových organizacích, základy minoritních jazyků, znakové řeči atd.

podpora dalšího vzdělávání pedagogů a poradenských pracovníků pro zajištění kvalitního dosažení stanovených cílů

 

Výstupy klíčové aktivity I.:

jmenování řešitelského týmu dané aktivity, jehož hlavními úkoly je pravidelný monitoring jednotlivých činností, sledování změn, předávání informací řešiteli projektu, marketing
a evaluace aktivity; vznik pracovních skupin jednotlivých modulů

vytvoření konkrétního systému seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností, předpokládáme vytvoření min. 24 seminářů

realizace výše uvedených aktivit s předpokládanou účastí cca 3 tis. studentů

vytvoření webové stránky obsahující veškeré informační a studijní materiály

vytvoření systému spolupracovníků projektu na jednotlivých fakultách, jejich další vzdělávání s cílem zajištění kvalitního dosažení stanovených cílů, předpokládáme celkem 9 seminářů s účastí min. 50 osob; spolupracovníkům bude umožněna krátkodobá návštěva poradenských pracovišť v České republice i zahraničí, předpokládáme uskutečnění 15 pracovních cest s účastí 30 osob

příprava studijních materiálů v tištěné a elektronické podobě

tvorba studijních a pracovních materiálů v tištěné formě (sborníky, informační brožury, letáky, studijní materiály)

tvorba studijních a pracovních materiálů v elektronické formě (CD nebo DVD), studijní materiály budou dostupné všem účastníkům jednotlivých aktivit

příprava a realizace tuzemských a zahraničních studijních cest; po dobu realizace projektu se uskuteční 6 cest do zahraničních a 9 tuzemských, výjezdů se účastní pracovníci obou partnerských organizací

 

Klíčová aktivita II. - Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů

V rámci této aktivity bude vytvořen systém pro zajištění praxí, stáží a krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí studentů plzeňských vysokých škol.

Součástí bude aktivní spolupráce s potenciálními zaměstnavateli (vyhledávání pracovních míst, využití a aktualizace stávající databáze pracovních nabídek, přednášek odborníků z praxe, mentoring a stínování).

 

Výstupy klíčové aktivity II.:

zajištění odborných praxí studentů, stáží a krátkodobých profesně adekvátních pracovních příležitostí

realizace výše uvedených aktivit s předpokládanou účastí cca 400 studentů

kontaktování firem -potenciálních zaměstnavatelů

realizace aktivní spolupráce s těmito firmami, předpokládáme spolupráci s min. 50 firmami

kontaktování odborníků z praxe

realizace přenášek odborníků z praxe, předpokládáme spolupráci s min. 25 odborníky

příprava systému mentoringu a stínování ve významných českých a zahraničních firmách

realizace mentoringu a stínování, předpokládáme účast 8 studentů

vytvoření webové stránky obsahující veškeré informační i studijní materiály

příprava a tvorba studijních materiálů v tištěné a elektronické podobě

 

Klíčová aktivita III. - Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů

V rámci této aktivity budou připraveny a realizovány následující činnosti:

analýza uplatnění absolventů zúčastněných vysokých škol obecně (sledování situace na trhu práce, vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti celorepublikově, vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů zúčastněných škol, obtížnost/snadnost získání zaměstnání)

analýza uplatnění absolventů v souladu s uplatněním dosaženého vzdělání (sledování výše uvedených faktorů pohledu uplatnění v souladu s vystudovaným oborem)

pravidelné sledování statistik úřadu práce

 

Výstupy klíčové aktivity III.:

vytvoření řešitelského týmu dané aktivity, jehož úkolem bude příprava a realizace každoroční zprávy o uplatnění absolventů zúčastněných vysokých škol

příprava každoroční zprávy, shromažďování materiálů, spolupráce s úřady práce

tisk každoroční závěrečné zprávy

průběžná aktualizace stávajících webových stránek určených pro absolventy

evaluace výsledků na Kolegiu rektora/děkana

 

Tyto činnosti se uskutečňuji v rámci projektu "Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Patička