Přejít k obsahu

Základní údaje
Jméno a příjmení, ev. titul, datum narození, adresu a kontaktní údaje. Rodinný stav a počet dětí můžete uvést, ale není to nutné.

Doporučujeme Vám, abyste tzv. citlivé údaje do životopisu neuváděli, protože na základě uvedeného zákona by tato data mohla způsobit problém personální agentuře nebo personálnímu oddělení oslovené společnosti.

V souvislosti s uváděním osobních dat je nutné zmínit platnost zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s účinností od 1. června 2000, který rozlišuje pojem osobní a citlivé údaje. Citlivými údaji se myslí údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, o politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnavatelských organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Vzdělání
Středoškolské, vysokoškolské, zvolená specializace, rok a způsob ukončení. Uveďte i další formy studia, zdůrazněte hlavně ty, které mohou podpořit Váš zájem o danou pozici - absolvovaná školení, kurzy, obdržené certifikáty, atd.

Praxe
Jednotlivé pracovní zkušenosti chronologicky seřaďte tak, aby v pořadí první bylo uvedeno Vaše současné nebo poslední zaměstnání. Uveďte měsíc a rok nebo alespoň letopočty nástupu a ukončení pracovního poměru. Ke každému zaměstnavateli uveďte pracovní pozici, kterou jste zastávali, hlavní zodpovědnosti a úkoly.

Další schopnosti a dovednosti
Uveďte své jazykové znalosti, zahraniční stáže, počítačové dovednosti, řidičský průkaz, živnostenský list atd. Můžete uvést i své koníčky, osobnostní předpoklady k určitému okruhu profesí, vše, co Vás bude prezentovat jako uchazeče, kterého stojí za to pozvat k osobnímu setkání.

Závěr
Může obsahovat kontakty na osoby, které mohou poskytnout reference, dále datum a podpis.

Můžete přiložit i fotografii pasového formátu. Je možné napsat i cíl Vaší profesní dráhy, případně zdůvodnit, proč reagujete právě na tuto konkrétní pozici nebo oslovujete danou společnost. Pokud se ucházíte o místo v zahraniční společnosti, nebo je v požadavcích uveden cizí jazyk, je vhodné zaslat CV v češtině i příslušném jazyce. Rozhodně si oba životopisy napište sami a nenechávejte si je překládat. Brzy by se na nižší úroveň Vašich jazykových znalostí přišlo a bylo by to jistě nepříjemné.

Snažte se, aby z Vašeho životopisu bylo zřejmé, jak Vaše studia i zaměstnání navazovala, nebo případné "mezery" vedou k úvahám o důvodech, proč jste nebyli zaměstnaní, co jste v této době dělali a podobně. Grafická úprava CV by měla být přehledná a celý životopis by se Vám měl vejít na jednu, maximálně dvě strany formátu A4.

Životopis by nikdy neměl obsahovat nesprávné nebo nepřesné údaje. Pokud by na to Váš zaměstnavatel přišel, mohlo by to mít neblahé následky.

Průvodní dopis

K životopisu je vhodné přiložit průvodní či motivační dopis, který by měl dobře vystihnout důvod, proč oslovujete konkrétní společnost, na jakou pozici reagujete a co můžete nabídnout. Měl by obsahovat náležitosti formálního dopisu a být napsán čtivým slohem. Kromě běžných forem zasílání životopisu (poštou, faxem) je v poslední době stále obvyklejší elektronická pošta, kdy ke krátkému průvodnímu e-mailu připojíte soubor s životopisem.

Patička