Přejít k obsahu

Interview

Pozvání k osobnímu setkání znamená, že Váš životopis zaujal a nyní máte velkou šanci přesvědčit toho, kdo Vás na pohovor pozval, že právě Vy jste vhodný/á kandidát/ka na nabízenou pozici. Proto věnujte přípravě na interview potřebnou pozornost.

Termín bude pravděpodobně stanoven dohodou, pokud se jej z vážného důvodu přesto nemůžete zúčastnit, co nejdříve se omluvte a sjednejte si jiný termín.

Příprava

Než se setkáte se zástupcem společnosti, ve které se ucházíte o místo, pokuste se o ní zjistit co nejvíce informací. Velmi dobře působí, když prokážete zájem a znalost důležitých faktů o firmě. Na druhou stranu se neočekává, že budete znát všechny podrobnosti - naopak si připravte otázky, které Vás zajímají.

Mohou se týkat nejen společnosti, ale i pozice, o kterou se ucházíte (její místo v organizační struktuře, náplň práce, povinnosti, zodpovědnosti, styl práce, vedení, perspektiva dalšího růstu, apod.). Připravte si zápisník a tužku, abyste si mohli poznamenat důležité informace a údaje, které se při pohovoru dozvíte. Připravte se na interview i duševně, protože tréma je při pohovoru poměrně častým jevem. Obavy, zjevná nervozita, stále přerušovaný oční kontakt nepůsobí příliš profesionálně. Pečlivá příprava obavy zmenší a budete-li příjemně a pozitivně naladěni, jistě budete s průběhem setkání spokojeni.

První dojem

Mějte na paměti, že první dojem ovlivníte již svým příchodem do místnosti, výrazem tváře, pozdravem, podáním ruky, ale také způsobem přijetí nabídnutého místa k sezení, navázáním hovoru, stejně jako neverbální komunikací (oční kontakt, mimika, gestikulace atd.).

Zahájení pohovoru

Po úvodním přivítání Vám personální konzultant buď stručně představí firmu a pracovní pozici a potom přijdou na řadu otázky týkající se Vás, nebo se o nabízené pozici a firmě dozvíte až na závěr pohovoru.

Průběh

Měli byste odpovídat stručně a jasně a udržovat oční kontakt. Pokud máte pocit, že je potřeba něco doplnit, protože to považujete za důležité, určitě to udělejte, ale nezabíhejte do zbytečných detailů. Základní údaje si ten, kdo Vás na pohovor pozval,jistě přečetl v životopise, takže se spíše pokuste říci něco navíc. Potenciální zaměstnavatel by se od Vás měl dozvědět hlavně informace, které se vztahují k pozici, o kterou se ucházíte.

Očekávejte, že část nebo dokonce celý pohovor proběhne v cizím jazyce. Je dobré informovat se předem, s kým a v jaké řeči bude interview probíhat.

V neposlední řadě dbejte i na to, abyste nevedli monolog, protože pohovor by měl být příjemným dialogem dvou rovnocenných partnerů. Obecně lze očekávat otevřené otázky typu Proč? Jak? Co? Jakým způsobem? atd. Tento typ otázek je mezi personalisty oblíbený, protože dává kandidátovi prostor pro vyjádření jeho myšlenek a názorů. Můžete však očekávat i otázky hypotetické (co byste dělal/a, kdyby ...).

Nejčastěji kladené otázky

 • Proč reagujete právě na tuto konkrétní pozici?
 • Proč jste oslovil/a naši společnost?
 • Co víte o naší firmě?
 • Co očekáváte od práce v naší firmě?
 • Proč chcete změnit zaměstnání?
 • Proč si myslíte, že budete úspěšný/á?
 • Čeho byste chtěl/a dosáhnout během příštích pěti let?
 • V čem budete přínosem pro Vašeho budoucího zaměstnavatele?
 • Proč jste si vybral/a tento obor studia?
 • Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti, které můžete využít a nabídnout?
 • Jaká byla náplň Vaší práce, Vaše hlavní zodpovědnosti a úkoly?
 • Jakých úspěchů jste dosáhl/a v minulém zaměstnání?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí?
 • Jaké jsou Vaše silné/slabé stránky? atd.

Připravte se také na otázku týkající se Vašeho finančního očekávání, protože žádáte-li o určité místo, měli byste mít i představu, jak by Vaše práce měla být oceněna. Nepřeceňujte se, ale rozhodně se ani nepodceňujte. Samozřejmě jsou očekávány otázky i z Vaší strany. Většinou je na ně nechán prostor na konci interview. Ptejte se! Vyjádříte tak zájem dozvědět se něco navíc, což je většinou vnímáno pozitivně. Jen si dejte pozor na nejasně formulované nebo již zodpovězené otázky. Mohly by Vám naopak uškodit.

Ukončení pohovoru

Ponechte si dostatek času, protože stálé sledování hodinek může navodit nejen nervózní atmosféru, ale mít i negativní dopad na výsledek pohovoru. Po ukončení interview si vyjasněte časový horizont, kdy můžete očekávat vyjádření společnosti a zeptejte se, zda máte zavolat sami nebo čekat na zprávu.

Poděkujte za čas, který vám byl věnován, za příjemné setkání a informace, které jste během osobního setkání získali. Výběrová řízení bývají často vícestupňová, takže v případě úspěšného absolvování prvního pohovoru lze očekávat pozvání ke druhému, případně třetímu interview. Následující kola se většinou liší od prvního pohovoru, otázky jsou podrobnější a součástí mohou být i konkrétní úkoly nebo testy psychologické, znalostní atd.). Je dobré se předem informovat a na průběh dalšího setkání se připravit.

Pozvání k osobnímu setkání znamená, že Váš životopis zaujal a nyní máte velkou šanci přesvědčit toho, kdo Vás na pohovor pozval, že právě Vy jste vhodný/á kandidát/ka na nabízenou pozici. Proto věnujte přípravě na interview potřebnou pozornost.

Termín bude pravděpodobně stanoven dohodou, ale přesto se může stát, že se z nějakého důvodu nebudete moci dostavit. Proto požádejte o kontakt na osobu, se kterou se máte setkat, a pokud byste z váž

Patička