Přejít k obsahu

Rady a tipy

Naplánujte si cestu, aby nedošlo k tomu, že se opozdíte. To by mohlo vyvolat nervozitu na Vaší straně a pohovor by nemusel dopadnout úspěšně.

Informujte se o důležitých faktech, jako je přehled o oboru a prostředí, v němž firma podniká, její konkurence, přibližný počet zaměstnanců atd.

Snažte se získat informace nejen o konkrétní společnosti a nabízené pozici, ale rozhlédněte se i po pracovním prostředí, podívejte se na vybavení kanceláře a pochopitelně na lidi, kteří se po firmě pohybují. Většina společností má určitá pravidla komunikace a chování (např. oslovování mezi zaměstnanci) - všímejte si jich.

Zjistěte si, jak se firma prezentuje např. na internetu, informačními a reklamními materiály. Vnímejte, jak na Vás zapůsobí přijetí, první kontakt na recepci, celková atmosféra, průběh jednání a podobně. Může se stát, že Vám něco nebude vyhovovat, a je lépe si to uvědomit včas.

Předem si připravte dotazy, abyste pak nebyli zaskočeni, až k nim budete vyzváni.

Správně se oblečte a upravte, protože tato skutečnost ovlivňuje, jak budete Vaším partnerem vnímáni, působí na utváření jeho prvního dojmu.

Mimika a gestikulace by měla být přirozená, neuhýbejte očima.

Také podání ruky by mělo být doprovázeno pevným stiskem (nikoliv bolestivým nebo způsobem "leklé ryby").

Pro případ potřeby mějte připravený kontakt na někoho, kdo o Vás může podat potenciálnímu zaměstnavateli kladné reference.

S úsměvem jde všechno lépe a to platí i pro tak důležité skutečnosti, jako je přijímací pohovor ve firmě či interview v personální agentuře.

Na závěr uvádíme několik tipů na nejužívanější servery, kde lze nalézt mnoho informací o aktuální nabídce pracovních míst:

Veškeré potřebné informace a další odkazy najdete na internetové adrese: http://dir.seznam.cz/Sluzby/Trh_prace/Internetove_burzy_prace/

Obal prodává
Připomeňme, že způsob, jakým svůj materiál (životopis, průvodní dopis, další přílohy) vyvedete, je čistě na Vaší fantazii. Použijte reprezentativní desky či jiný způsob vazby. Obálka by měla obsah chránit tak, aby tento po absolvování poštovní přepravy, stále ještě fungoval tak, jak má. Na obálku napište adresu a jméno příjemce velice úhledně a ne příliš nápadně, zde se vyplatí určitá umírněnost. Držte se staré moudré zásady "Komu chybí temperament, použije ornament". Ale pokud pošlete CV spolu s průvodní dopisem jen tak v obálce a budou čisté, neomaštěné od kolegovy sekané, tak si myslím, že to taky stačí.

Patička