Přejít k obsahu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287)

Informační a poradenské centrum je řešitelem několika modulů realizovaných v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni.


Konference DOBRÁ PRAXE

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni Vás srdečně zve na konferenci DOBRÁ PRAXE, která se uskuteční ve dnech 17. a 18. 10. 2018 v Techmania Science Center.

Program a přihlášku najdete ZDE


Klíčová aktivity A6 Zlepšení poradenských a asistenčních služeb

Modul 29: Rozvoj a inovace poradenských služeb

Cílem projektu je rozšíření stávajících poradenských služeb a zajištění nových kvalitních poradenských služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, z etnických minorit a socio-ekonomicky znevýhodněné  s cílem snižování studijní neúspěšnosti:

 • rozšíření stávajících poradenských služeb (psychologická a speciálně-pedagogická poradna, právní poradna)
 • vytvoření nových poradenských služeb (poradna pro zahraniční studenty)
 • rozšíření stávajících podpůrných služeb (přepisovatelské a korekční služby, asistenční služby, digitální knihovna, doučování českého a anglického jazyka atd.)
 • rozšíření nabídky diagnostických služeb
 • rozšíření nabídky kurzů zdravotní tělesné výchovy
 • vytvoření systému mentoringu na jednotlivých fakultách
 • vytvoření systému hodnocení kvality poradenských služeb
 • nabídka a realizace krátkodobých zahraničních mobilit
 • vytvoření a nabídka vzdělávacích kurzů pro akademické pracovníky

Modul 30: Zvyšování kompetencí pracovníků působících v oblasti poradenství

Cílem projektu je zvyšování kompetencí pracovníků poradenských center (Informaační a poradenské centrum, studijní a další oddělení oddělení na ZČU):

 • vytvoření a realizace vzdělávacích kurzů
 • rozvoj jazykového a dalšího odborného vzdělávání
 • umožnění účasti na externích specializačních kurzech, seminářích, workshopech
 • nabídka a realizace krátkodobých zahraničních stáží na vysokoškolských poradenských pracovištích
 • zajištění individuálních a  skupinových supervizí
 • realizace informační a vzdělávací platformy pro poradenské pracovníky

Modul 31: Institucionalizace systému podpory motivace a adaptace uchazečů a studentů se specifickými potřebami:

Cílem projektu je rozšíření stávajících služeb a vytvoření nových služeb (motivačních aktivit) pro žáky základních a středních škol, navázání spolupráce s organizacemi pracujícími ve prospěch znevýhodněných dětí a  vytvoření adaptačních a vyrovnávacích aktivit pro znevýhodněné studenty zapsané do 1. ročníků:

 • rozšíření služeb psychologické a speciálně-pedagogické poradny (především v oblasti diagnostiky)
 • rozšíření databáze spolupracujících výchovných poradců základních a středních škol
 • rozšíření databáze spolupracujících organizací pracujících ve prospěch znevýhodněných osob
 • příprava a realizace motivačních, adaptačních a vyrovnávacích kurzů
 • rozvoj eletkronického informačního magazínu pro uchazeče a studenty 1. ročníků

Řešení projektu bylo zahájeno dne 1.7.2017

Kontakty:

Bc. Pavla Hrabačková, Informační a poradenské centrum, Univezritní 20, tel.: 377 631 350, e-mail

Mgr. Jana Krunclová, Informační a poradenské centrum, Univerzitní 20, tel.: 377 631 352, e-mail


ESF_log

Patička