Přejít k obsahu

SyKaPo - Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje

(CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

Popis:

Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce, ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější tzv. klíčové/měkké kompetence. Jedná se především o vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. samostatnost v práci a rozhodování, plánování a organizaci práce, schopnosti komunikovat a kooperovat se spolu pracovníky i klienty, zvládat zátěž a stres, umět reprezentovat i sebeprezentovat či orientovat se v informacích) a jejichž úroveň je často hodnocena jako nedostačující. Předmětem projektu je proto navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. Kdo se sám aktivně nezajímá o to, jak úroveň právě těchto kompetenci zlepšit, snižuje si tak šance na dobré uplatnění, kterého by jinak mohl dosáhnout.

Cíle projektu:

  • podpořit a rozvíjet metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství
  • vytvořit systém dalšího vzdělávání studentů formou přípravy a realizace seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností(profesně-personální příprava studentů), v rámci projektu bude vytvořeno min. 24 seminářů v rámci uvedených modulů
  • zajistit praxe, stáže a krátkodobé profesně adekvátních pracovní příležitosti
  • aktivně spolupracovat s potenciálními zaměstnavateli, vyhledávat pracovní místa
  • vytvořit aktivní databázi a využít aktualizace stávajících databází (databáze firem, odborných praxí, nabídky práce atd.)
  • pořádat konference pro zaměstnavatele a studenty VŠ -potenciální zaměstnance
  • podpora dalšího vzdělávání pedagogů a poradenských pracovníků na všech fakultách, zajistit 3 výjezdy na partnerské zahraniční univerzity s cílem přenosu znalostí a zkušeností
  • analytická práce

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult a pracovišť Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Studenti vysokých škol a jejich čerství absolventi škol bývají často znevýhodněni krátkou nebo žádnou pracovní zkušeností a nedostatkem relevantní praxe. Prostřednictvím projektu jim umožníme, aby brali nabízené aktivity jako běžnou součást výuky a s vědomím, že následně vstoupí na trh práce dostatečně vybaveni dalšími kompetencemi potřebnými k získání udržitelného zaměstnání.

Úspěšné absolvování nabízených seminářů a workshopů ukončené získáním certifikátu, nabízí studentům vysokých škol získání výrazně lepších podmínek pro jejich budoucí uplatnění a flexibilnější pohyb na trhu práce. Absolventi kurzů budou schopni se lépe orientovat na trhu práce. Kurzy pomohou nejen se zlepšením dovedností a schopnosti
při hledání a v průběhu zaměstnání, ale i se zvýšením sebevědomí a celkovým zlepšením kvality života absolventa.

Konzultace v rámci kariérového poradenství (středa 10,00 - 13,00 hod.)

Projekt byl řešen v období: 1.5.2009 - 30.4.2012

Partnerem projektu byl BIC Plzeň, s.r.o.

Původní stránky projektu najdete ZDE


Řešení tohoto projektu bylo spolufinancováno z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Patička