Přejít k obsahu

Jak požádat

 

1. Žadatel doručí originál nebo úředně ověřenou kopii Sdělení pro účely přiznání stipendia vydaného státním úřadem sociální podpory na adresu Informační a poradenské centrum ZČU, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň (označení obálky "sociální stipendium").

Pozn.: Pro doručení doporučujeme odeslání doporučenou poštou nebo osobní předání v IPC.

2. Žadatel vyplní bankovní spojení (pro všechny druhy stipendií) na Portále ZČU

(výplata sociálního stipendia bude realizována pouze převodem na účet studenta !!!). Změnu čísla účtu provádějtě nejpozději 10 dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat.

3. Žadatel vyplní elektronický formulář na Portále ZČU.

Uživatelské jméno a heslo je shodné jako do IS/STAG (předzápis,termíny zkoušek, ..).

Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech nebo v doktorských studijních programech nebo se jim z jiného důvodu změní osobní číslo, musí podat novou žádost o přiznání sociálního stipendia a doložit nárok Sdělením pro účely přiznání stipendia vydaným SÚSP.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.Veškeré dotazy ohledně sociálních stipendií zasílejte na adresu: s-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!


POSTUP PŘI PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:


- přihlášení na Portál ZČU pod Orion heslem

- Moje studium

- Moje údaje (zobrazí se adresa trvalého bydliště, student musí vyplnit č. účtu)

- Sociální stipendium ("Čeká na kontrolu")

Jakmile student doručí do IPC požadované Sdělení pro účely přiznání stipendia, změní se status "Čeká na kontrolu" na:

- "Dostává stipendium" (tj. student splňuje podmínky Stipendijního řádu ZČU a stipendium je přiznáno)

- "Žádost zamítnuta" (tj. v případě, že student nedoložil požadované dokumenty, překročil věk 26 let apod.)

 

Patička