Přejít k obsahu

Jak požádat

 

1. Vyplnit bankovní spojení (pro všechny druhy stipendií) na Portále ZČU.

 

(výplata ubytovacího stipendia bude realizována pouze převodem na účet studenta!!!). Změnu čísla účtu provádějtě nejpozději 10 dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat.

 

2. Vyplnit elektronický formulář na Portále ZČU.

Student může žádost podat nejdříve na začátku ak. roku; podmínkou pro vstup do univerzitního systému je uživatelské jméno a heslo Orion.

Student podává žádost o ubytovací stipendium pouze jednou (standardně tak činí nově nastupující studenti na začátku studia).

Stávající studenti, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří mají o stipendium zažádáno, již nežádají a dostávají stipendium nadále.

Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech nebo v doktorských studijních programech, musí podat novou žádost o přidělení ubytovacího stipendia. Při změně osobního čísla je student povinen podat novou žádost o ubytovací stipendium.

Pokud se u studenta změní některá z podmínek pro přidělení ubytovacího stipendia, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit na studijní oddělení své fakulty. Změnu může student také provést sám prostřednictvím Portálu ZČU.

Veškeré dotazy ohledně ubytovacích stipendií zasílejte na adresu: u-stip@service.zcu.cz


V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

 

POSTUP PŘI PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:


- přihlášení na Portál ZČU pod Orion heslem

- Moje studium

- Moje údaje (zobrazí se adresa trvalého bydliště, student musí vyplnit č. účtu)

- Ubytovací stipendium ("Podaná žádost")

Po verifikaci dat centrální matrikou studentů SIMS (tj. v druhé polovině listopadu) se studentům 1. ročníků změní status "Podaná žádost" na:

- "Dostává stipendium" (tj. student splňuje podmínky Stipendijního řádu ZČU a stipendium je přiznáno)

- konkrétní důvod, proč nebylo stipendium přiznáno (tj. popis podmínky, kterou student nesplňuje - např. "Není první studium", "Překročena standardní doba studia" apod.)

Patička