Přejít k obsahu

Podmínky pro získání stipendia

 

Podmínky přiznání a výplaty ubytovacího stipendia se řídí Stipendijním řádem ZČU (článek 6, 8).

 

Student může získat ubytovací stipendium, jestliže studuje v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu a současně splňuje všechny následující podmínky (bez ohledu na to, zda je ubytován na koleji, jinde nebo dojíždí; účel a výdaje student neprokazuje):

  • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia (článek 6 odst. 1a),
  • studuje v prvním studijním programu (přičemž za studium ve studijním programu se nepovažuje studium, které bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium bylo uznáno (článek 6 odst. 1b),
  • nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, včetně souběžně studovaných studijních programů (článek 6 odst. 1c),
  • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia (článek 6 odst. 1d).

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU.

Student podává žádost o ubytovací stipendium pouze jednou (standardně tak činí nově nastupující studenti na začátku studia).

Splnění stanovených podmínek se ověřuje na základě údajů z matriky studentů a z informačního systému Studijní agenda (IS/STAG).


Další informace najdete také v odkaze Často kladené otázky.

Veškeré dotazy ohledně ubytovacích stipendií zasílejte na adresu: u-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

Patička