Přejít k obsahu

Žádost o odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ve věci nepřiznání ubytovacího stipendia

Jméno a příjmení studenta:  

Adresa určená pro doručování:

 

Osobní studentské číslo:

 

Rodné číslo:

 

Rozhodnutí č.j. ze dne:

 

Odůvodnění žádosti:

 

Seznam příloh:

 

 

V .......................... dne .......................... Podpis ........................................

 

Vyjádření rektora:

 

V Plzni dne ..................................................

 

Přijato na IPC dne:

 

Vyřízení žádosti dne:

 
         

 

* Tučně orámovanou část vyplňuje žadatel

 

 

Vytištěnou a podepsanou žádost doručit v zákonné lhůtě na adresu:

Informační a poradenské centrum ZČU, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

 

 

Patička