Přejít k obsahu

Základní informace

Odbor právní a řízení rizik:
 
  • kontroluje právní náležitosti smluv, včetně smluv u veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a jejich dodatků
  • vyřizuje veškeré právní záležitosti
  • zastupuje ZČU před soudy a správními orgány
  • eviduje, prověřuje a vyřizuje stížnosti, podněty nebo návrhy
  • zajišťuje vnitřní systém řízení rizik
  • zpracovává, vede a aktualizuje mapu rizik
  • vyhodnocuje dopady rizik na ZČU
  • zpracovává pro vedení ZČU ad hoc rizikové analýzy
  • posuzuje, konzultuje, dává doporučení a vyřizuje záležitosti se zvýšeným rizikovým faktorem svěřené mu vedením ZČU
Adresa: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň                     

Patička