Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2016

 

Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2016, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2016 

 
Za období prosinec 2015 – červen 2016 byla přiznána podpora 64 osobám. Bylo oceněno celkem 222 zakázek. Celková částka, která byla řešitelům vyplacena včetně odvodů, činí 105.838,28 Kč.

 

Kontaktní osoba:

Silvija Simeonova

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička