Přejít k obsahu

Obecné informace a dokumenty

Na této stránce naleznete odkazy na informace a dokumenty, které potřebujete k přípravě či řešení Vašich projektů.

 

Každý záměr o podání žádosti o získání dotace musí být zadán v OBD - GaP

Postup jak zadat nový záměr/projekt, naleznete zde.

 

Různé

Abeceda fondů EU 2014 - 2020, neleznete zde (vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Vlajky EU - 9. 5. 2016 naleznete zde; 2015 naleznete zde

Dokumenty

Zákon o zřízení ZČU, naleznete zde

Statut ZČU, naleznete zde

Výroční zpráva (doklad o fin. zdraví), naleznete zde

Jmenování rektora, naleznete zde (dokument je ve formě elektronického orignálu)

Doložení zastupitelnosti rektora, naleznete zde (dokument je ve formě elektronického orignálu)

 

Potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, platnost 90 dnů od 23.01.2017 do 22.04.2017, naleznete zde

Oborová zdravotní pojišťovna, platnost 90 dnů od 16.01.2017 do 16.04.2017, naleznete zde

Vojenská zdravotní pojišťovna, platnost 90 dnů od 16.01.2017 do 16.04.2017, naleznete zde

Všeobecná zdravotní pojišťovna, platnost 90 dnů od 16.01.2017 do 16.04.2017, naleznete zde

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, platnost 90 dnů od 23.02.2017 do 23.05.2017, naleznete zde

Finanční úřad, platnost 90 dnů od 11.01.2017 do 1104.2017, naleznete zde

Okresní správa soc. zabezpečení, platnost 90 dnů od 17.01.2017 do 17.04.2017, naleznete zde

dokumenty jsou ve formě elektronického orignálu

 

Trestní bezúhonnost

Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob, platnost 90 dnů od 30.01.2017 do 30.04.2017, naleznete zde

Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob, platnost 90 dnů od 12.12.2016 do 12.03.2017, naleznete zde

dokumenty jsou ve formě elektronického orignálu

 

Doklad o právní subjektivitě

Poskytnutí údajů veřejný výpis údajů z registru osob, platnost 90 dnů od od 12.12.2016 do 12.03.2017, naleznete zde

dokumenty jsou ve formě elektronického orignálu

Patička