Přejít k obsahu

ERASMUS+

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

Základní informace

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Programové země:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země

 • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa, více informací naleznete v části B Příručky k programu Erasmus+

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise zde a v jednotlivých částech stránek.

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2017 – EAC/A03/2016 Program Erasmus+

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 2 157,1 milionu EUR:

Vzdělávání a odborná příprava:  1 905,4 milionu EUR

Pozn. Tato částka zahrnuje prostředky na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (301,6 milionu EUR celkem).

Mládež:                                      209,1 milionu EUR

Jean Monnet:                                10,8 milionu EUR

EUR Sport:                                    31,8 milionu EUR

 

Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Erasmus plus

 

termín předložení žádosti, vždy do 12:00hod.

Klíčová akce 1

 

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

2. února 2017

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

2. února 2017

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

26. dubna 2017

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října 2017

 

strategické projekty EDS

26. dubna 2017

 

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

5. dubna 2017

 

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

16. února 2017

 

Klíčová akce 2

 

strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

29. března 2017

 

strategická partnerství v oblasti mládeže

2. února 2017

 

strategická partnerství v oblasti mládeže

26. dubna 2017

 

strategická partnerství v oblasti mládeže

4. října 2017

 

znalostní aliance

28. února 2017

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

9. února 2017

 

budování kapacit v oblasti mládeže

8. března 2017

 

Klíčová akce 3

 

setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

2. února 2017

26. dubna 2017

4. října 2017

 

Akce programu Jean Monnet

 

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

23. února 2017

 

Akce v oblasti sportu

 

partnerství založená na spolupráci

6. dubna 2017

 

malá partnerství založená na spolupráci

6. dubna 2017

 

neziskové evropské sportovní akce

6. dubna 2017

 

 

Administrátor PC: Mgr. Petr Šimon, simonp@rek.zcu.cz , tel: 377 631 095

 

Patička