Přejít k obsahu

ERASMUS+

 

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělání, odbornou přípravu, mládež a sport. Program Erasmus + se vztahuje na období 2014-2020.

Základní informace

Cílem programu Erasmus + je zvýšit kvalitu kvalifikací a dovedností s ohledem na jejich význam pro trh práce, podporovat zlepšování kvality na úrovni vzdělávacích institucí, podpořit vznik evropského prostoru celoživotního vzdělání, zlepšit studium a výuku jazyků v období 2014-2020.

Program Erasmus+ je vhodný pro účast mohou studentů, učitelů, učňů, dobrovolníků, vedoucích mládeže a funkcionářů amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 Program Erasmus + je rozdělen na tři akce:

1. KA 1 - Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

2. KA 2 - Strategická partnerství v oblasti mládeže

3. KA 3 - Setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti vzdělání

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Programové země:

  • členské státy EU – 28 zemí
  • země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnskou, Norsko
  • kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU

  • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
  • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina
  • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
  • Rusko

Další partnerské země

  • Více informací naleznete na stránkách Erasmus + ZDE

  

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2018- EAC/A05/2017 Program Erasmus +

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů je odhaduje na 2 490,9 miliónu EUR:

Vzdělání a odborná příprava: 2 253, 2 miliónu EUR

Mládež: 188, 2 miliónu EUR

Jean Monnet: 12,1 miliónů EUR

Sport: 37,4 miliónů EUR

 

Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Erasmus plus

 

termín předložení žádosti, vždy do 12:00hod.

Klíčová akce 1

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. února 2018

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. února 2018

 

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání odborné přípravy, školního vzdělání a vzdělávání dospělých

1. února 2018

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

26. dubna 2018

 

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října 2018

 

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

15. února 2018

 

Klíčová akce 2

 

Strategické partnerství v oblasti mládeže

1. února 2018

 

Strategické partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

21. března 2018

 

Strategické partnerství v oblasti mládeže

26. dubna 2018

 

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělání

8. února 2018

 

Budování kapacit v oblasti mládeže

8. března 2018

Klíčová akce 3

 

Setkávání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

 1. února 2018,

26. dubna 2018,

4. října 2018

 

Akce programu Jean Monnet

 

katedry, moduly, centra existence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

22. února 2018

 

Akce v oblasti sportu

 

Partnerství založená na spolupráci

5. dubna 2018

 

Malá partnerství založená na spolupráci

5. dubna 2018

 

Neziskové sportovní evropské akce

5. dubna 2018

 

 

Administrátor PC: Mgr. Petr Šimon, simonp@rek.zcu.cz , tel: 377 631 095

 

Patička