Přejít k obsahu

GA ČR

 

Pozvánka na seminář 6. března 2017:

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro uchazeče v soutěžích vyhlašovaných GA ČR v roce 2017 "Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt GA ČR 2018", který se bude konat dne 6. 3. 2017 od 14:00 hodin, v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS). Bližší informace v pozvánce a registrovat se můžete zde.

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programaů poskytuje finanční podporu na  vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

 

Cíle GA ČR:

  • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
  • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
  • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
  • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
  • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  • 31.10.2016 – konečný termín k zaslání žádosti o změnu projektu,
  • 25.11.2016 – vyhlášení výsledků veřejných soutěží pro projekty s počátkem řešení 2017
  • 30.11.2016 – otevření aplikace pro vyplňování dílčích a závěrečných zpráv za rok 2016
  • 15.02.2017 – orientační termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro projekty s počátkem řešení 2018

 

Administrátor PC: Jana Spěváčková, spevik@rek.zcu.cz, tel: 377 631 035

 

 

Patička