Přejít k obsahu

Dokumenty ke stažení

Na této stránce naleznete odkazy na informace a dokumenty, které potřebujete k přípravě či řešení Vašich projektů.

 

Každý záměr o podání žádosti o získání dotace musí být zadán v OBD - GaP

Postup jak zadat nový záměr/projekt, naleznete zde.

 

Různé

 Abeceda fondů EU 2014 - 2020

 (vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

ke dni 03. 04. 2017

 Vlajky EU

09. 05. 2017

09. 05. 2016

09. 05. 2015

 

Dokumenty

 Zákon o zřízení ZČU

zde

 Statut ZČU

zde

 Výroční zpráva

zde

 Jmenování rektora

 (dokument je ve formě elektronického orignálu)

zde

 Doložení zastupitelnosti rektora

 (dokument je ve formě elektronického orignálu)

zde

 

Potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ke dni 06. 10. 2017

Oborová zdravotní pojišťovna

ke dni 09. 10. 2017

Vojenská zdravotní pojišťovna

ke dni 06. 10. 2017

Všeobecná zdravotní pojišťovna

ke dni 24. 11. 2017

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ke dni 09. 11. 2017

Finanční úřad

ke dni 10. 10. 2017

Okresní správa soc. zabezpečení

ke dni 09. 10. 2017

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ke dni 09. 10. 2017

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

ke dni 06. 10. 2017

Vlastnická struktura - právnické osoby, v nichž má ZČU podíl

ke dni 30. 10. 2017

 dokumenty jsou ve formě elektronického orignálu

 

Potvrzení o vedení bankovních účtů

 Potvrzení o vedení účtu u Komerční banky (korunový)

ke dni 01. 11. 2017

 Potvrzení o vedení účtu u Komerční banky (eurový)

ke dni 19. 04. 2017

Potvrzení o vedení účtu u České národní banky

ke dni 10. 10. 2016

Smlouva o zřízení účtu u České národní banky

ke dni 14. 06. 2017

 

Trestní bezúhonnost

 Výpis z evidence rejstříku trestů FO

ke dni 19. 10. 2017

 Výpis z evidence rejstříku trestů PO

ke dni 04. 10. 2017

dokumenty jsou ve formě elektronického orignálu

 

Doklad o právní subjektivitě

 Výpis z registru osob

ke dni 29. 08. 2017

dokumenty jsou ve formě elektronického orignálu

 

Doklad o úhradě k ZP, SP a zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ZP, SP za období 1-10 2017

ke dni 14. 11. 2017

Zákonné pojištění za období 1-12 2017

ke dni 12. 10. 2017

Patička