Přejít k obsahu

Mezinárodní visegradský fond

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné vazby mají být posilovány zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Mezinárodní visegrádský fond vypisuje tyto programy:

(1) Malé granty (Small Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, maximálně 6.000 EUR. Maximální doba čerpání podpory je 6 měsíců (samotný projekt může běžet déle).Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.

(2) Standardní granty (Standard Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, a to od částky 6.001 EUR výše. Maximální doba čerpání podpory je 12 měsíců (samotný projekt může běžet déle). Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září.

(3) Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant): má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny.

(4) Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants): podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí V4; projekty musejí odpovídat prioritám stanoveným pro daný rok. Granty se poskytují na dobu maximálně 3 let, na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR (do výše 70 % nákladů na realizaci projektu). Termín pro podání žádostí je každoročně 15. dubna.

(5) Visegrádská stipendia. Jsou poskytována stipendia výjezdní (Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo), stipendia pro studenty, kteří z těchto zemí přijíždějí, a stipendia pro zahraniční studium v rámci V4. Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně, vždy k 31. lednu.

(6) Umělecké residence (Visegrad Artist Residency Program): Umělci, kteří jsou občany zemí V4, mohou obdržet grant na realizaci uměleckých projektů v některé ze zemí V4 (s výjimkou země, v níž mají občanství, či kde trvale přebývají). Grant se uděluje na dobu 3 měsíců. Každý žadatel si musí sám najít přijímající organizaci v zemi V4, ve které chce svůj projekt realizovat, a získat zvací dopis. Rezidence se poskytují v oblasti audiovize (termín pro podání žádostí 10. 9.) a performativního umění (termín 1. 10.). Kromě toho poskytuje Visegrádský fond občanům zemí V4 uměleckou rezidenci v New Yorku. Ta je zaměřena na vizuální umění a žadatelem nesmí být student bakalářského nebo magisterského programu. Uzávěrka pro podávání žádostí bývá k 10. 1.

(6.1) Rezidenční pobyty pro literáty: Výzva pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty, které se uskuteční v jarním (květen - červen) a podzimním (září - listopad) termínu. Žádost mohou podat prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé s nejméně jednou již vydanou publikací nebo esejisté, kritici a publicisté s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích. Žadatel musí být občanem některé ze zemí V4. Stipendium zahrnuje: ubytování ve společném bytě, stipendium ve výši 1 125,- EUR (jarní termín) a 2 250,- EUR (podzimní termín) a podporu hostitelské organizace pro autorská čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli apod. Uzávěrka pro jarní a podzimní termín je zpravidla koncem ledna. Výsledky jsou vyhlášeny v polovině března.

 

odkaz: http://visegradfund.org/home/

 

Administrátor: Marie Kotěšovcová, e-mail: kotes@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1036

Patička