Přejít k obsahu

PROJEKTOVÉ CENTRUM ZČU

 
Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU.
 
 

Oddělení projektů:

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu
 • zajišťuje přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též zřízení samostatného bank. účtu
 • provádí monitoring projektů
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt
 • koordinuje veřejnosprávní kontrolu prováděnou na místě poskytovatelem
 • odesílá návrhy projektů ve stanovených lhůtách poskytovatelům
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
 
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

 

Působnost Projektového centra

ŘEDITEL
Mgr. Jaroslav Šíp
řízení, konzultace k přípravě projektových žádostí OP VVV, uzavírání partnerských smluv, ochrana duševního vlastnictví
TAJEMNICE
Ing. Jindra Komrsková
tajemnice

 

SEKRETARIÁT
Karolína Počová
sekretariát Projektového centra

 

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ
Ing. Martina Rubášová, MBA (rodičovská dovolená)
rodičovská dovolená
Ing. Žaneta Semaničová (rodičovská dovolená)
rodičovská dovolená
Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D. - vedoucí Oddělení administrace projektů

Strukturální fondy, OP VVV, OP Z, OP VK, OP VaVpI

Mgr. Petr Šimon

CEEPUS III, ERASMUS+

Ing. Miluše Brunátová
Strukturální fondy, OP VVV, OP VK, OP Nadnárodní spolupráce
Silvija Piterková
administrátorka GRAS, Vnitřní soutěž, Motivační systém
Mgr. Martina Navrátilová
OP přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko
Martina Palečková
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Jana Spěváčková
administrace projektů: program:
MŠMT Výzkumné záměry, Výzkumná centra, Centra základního výzkumu, Národní program výzkumu II., INFOZ, Dotační programy
GA ČR standardní, POST-DOC, bilaterální, doktorské a spoluřešitelské
TA ČR všechny programy
Marie Kotěšovcová
administrace projektů: program:
MŠMT projekty a podpora mezinárodní spolupráce, Velká výzkumná infrastruktura, NPU - Národní program udržitelnosti, Mobility
MPO TRIO
EC H2020 a direktoráty EC (lear)
MZV ČR, MD ČR, MV ČR Komunitární programy, všechny programy
IVF Standardní granty, Malé granty
Ministerstvo zdravotnictví AZV
Ministerstvo kultury NAKI II
Nadace VIA, 700 let, ČEZ, VNJH, Sirius nadační příspěvky
Krajský úřad PK, Magistrát města Plzně různé programy
Ostatní poskytovatelé ostatní programy
ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Mgr. Petra Krupková - vedoucí Oddělení transferu technologií

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Ing. Martin Babuška, MBA

- OP VVV

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Mgr. Barbora Šolcová

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

- Krajské podnikatelské vouchery

Kateřina Straková

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Ing. Josef Dvořák

- zajištění průmyslově právní ochrany výsledků VaV

- poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

- komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR

Mgr. Lucie Komrsková

-  administrativní podpora v projektech OP VVV, TA ČR Gama, OP VaVpI (udržitelnost) na podporu pre-seed aktivit

Patička