Přejít k obsahu

PROJEKTOVÉ CENTRUM ZČU

 
Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU.
 
 

Oddělení projektů:

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu
 • zajišťuje přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též zřízení samostatného bank. účtu
 • provádí monitoring projektů
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt
 • koordinuje veřejnosprávní kontrolu prováděnou na místě poskytovatelem
 • odesílá návrhy projektů ve stanovených lhůtách poskytovatelům
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
 
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

 

Odkazy na databáze

EduDonor Index

Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions

EduScholarships Index

Worldwide Directory of Scholarships for Students

HEPSEU Database

Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries

 

Působnost Projektového centra

ŘEDITEL
Mgr. Jaroslav Šíp
řízení, konzultace k přípravě projektových žádostí OP VVV, uzavírání partnerských smluv, ochrana duševního vlastnictví
TAJEMNICE
Ing. Jindra Komrsková
tajemnice

 

SEKRETARIÁT
Karolína Počová
sekretariát Projektového centra, Krajské podnikatelské vouchery

 

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ
Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D. - vedoucí Oddělení administrace projektů

Strukturální fondy, OP VVV, OP Z, OP VaVpI

Mgr. Petr Šimon

CEEPUS III, ERASMUS+

Ing. Miluše Brunátová
Strukturální fondy, OP VVV, OP VK, OP Nadnárodní spolupráce
Silvija Piterková
administrátorka GRAS, Vnitřní soutěž, Motivační systém
Mgr. Martina Navrátilová
OP přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko
Martina Palečková
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Jana Spěváčková
MŠMT, GA ČR, TA ČR
Mgr. Tereza Gerátová
OP VVV, OPZ
Marie Kotěšovcová
MŠMT, MPO-TRIO, H2020, MZV ČR, MD ČR, MV ČR, IVF, MZ ČR, MK ČR, Krajský úřad PK, Magistrát města Plzně
Ing. Martina Rubášová, MBA (rodičovská dovolená)
rodičovská dovolená
Ing. Žaneta Semaničová (rodičovská dovolená)
rodičovská dovolená

 

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ CELOUNIVERZITNÍCH PROJEKTŮ
Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.
ředitel projektu ESF
Ing. Miluše Brunátová
finanční manažer ESF
Mgr.  Petr Šimon
ředitel HR AWARD
JUDr. Jana Džuganová
finanční manažer HR AWARD
Ing. Martin Babuška, MBA
strukturální fondy (OP VVV)
PhDr. Martin Kubata
HR AWARD, OP VVV
ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Mgr. Petra Krupková - vedoucí Oddělení transferu technologií

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Ing. Martin Babuška, MBA

- OP VVV

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Mgr. Barbora Šolcová

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Kateřina Straková

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Ing. Josef Dvořák

- zajištění průmyslově právní ochrany výsledků VaV

- poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

- komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR

Ing. Luboš Limberg

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

Mgr. Lucie Komrsková

-  administrativní podpora v projektech OP VVV, TA ČR Gama, OP VaVpI (udržitelnost) na podporu pre-seed aktivit

Patička