Přejít k obsahu

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ

 

Oddělení projektů zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU. 

Oddělení projektů:

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu
 • zajišťuje přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též zřízení samostatného bank. účtu
 • provádí monitoring projektů
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt
 • koordinuje veřejnosprávní kontrolu prováděnou na místě poskytovatelem
 • odesílá návrhy projektů ve stanovených lhůtách poskytovatelům
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
   
  Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

   

   

  Kontakty
  Ing. Žaneta Semaničová - rodičovská dovolená

  +420 37763 1084

  zsemanic@rek.zcu.cz

  UF 212

  Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.

  +420 37763 1085

   lculikov@rek.zcu.cz

  UF 212

  Ing. Miluše Brunátová

  +420 37763 1083

  brunato@rek.zcu.cz

  UF 212

  Ing. Jindra Komrsková - tajemnice

  +420 37763 1081

  komrskov@rek.zcu.cz

  UF 210

  Marie Kotěšovcová

  +420 37763 1236

  kotes@rek.zcu.cz

  UF 220

  Mgr. Martina Navrátilová

  +420 37763 1234

  mnavrati@rek.zcu.cz

  UF 216

  Martina Palečková

  +420 37763 1233

  paleckom@rek.zcu.cz

  UF 216

  Ing. Martina Rubášová, MBA - rodičovská dovolená

  +420 37763 1083

  rubasova@rek.zcu.cz

  UF 212

  Silvija Piterková

  +420 37763 1089

  silvi@rek.zcu.cz

  UF 214

  Karolína Počová

  +420 37763 1231

  pocova@rek.zcu.cz

  UF 222

  Jana Spěváčková

  +420 37763 1235

  spevik@rek.zcu.cz

  UF 218

  Mgr. Petr Šimon

  +420 37763 1239

  simonp@rek.zcu.cz

  UF 222

Patička