Přejít k obsahu

Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku a její diagnostika

Kód projektu: GA406/09/0150
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

vývojová porucha koordinace, mladší školní věk, diagnostika, evokované potenciály

Zpět na seznam projektů

Cíl projektu: Obecným cílem projektu je přispět prostřednictvím systematicky nastavených a institucionalizovaných předpokladů i návazných opatření k tomu, aby ZČU v Plzni naplňovala svou strategii, zdůraznila svou specifickou roli a identitu, a tím zodpovědně plnila roli ve vzdělávací oblasti.
Cílem projektu je systematicky zlepšovat kvalitu vzdělávací činnosti a souvisejících činností prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky i zaměstnanců obecně, pravidelně hodnotit výstupy ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran, vytvořit podmínky pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.
Další cíle:
  • nastavit podmínky pro zavedení komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti, jehož základem je systematická podpora v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů,
  • zkvalitnit vzdělávací činnost prostřednictvím zvýšení kompetencí vyučujících v oblasti didaktiky a pedagogiky a aplikace moderních výukových metod,
  • systematicky sledovat, vyhodnocovat a aplikovat do vzdělávací činnosti potřeby a požadavky trhu práce,
  • vytvořit podmínky pro soustavné zlepšování podmínek a posilování vazeb se zahraničními partnery,
  • reflektovat individuální požadavky a potřeby studentů (včetně studentů se SVP), nastavit odpovídající poradenskou podporu, a tím zvyšovat jejich úspěšnost ve studiu i v profesním životě,
  • zefektivnit strategické řízení prostřednictvím rozvoje analytických činností a nástrojů procesního řízení,
  • institucionalizovat, řídit a systematicky využívat ke zlepšování pravidelně se opakující monitoring procesů a výsledků vzdělávací činnosti a souvisejících činností,
  • provázat systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti a souvisejících činností s činnostmi v oblasti zjišťování požadavků od zainteresovaných stran a podnětů z vnějšího prostředí.

                                 Eu

Odkaz na umístění zde.

RRA Plzeňského kraje o.p.s. - SMART AKCELERÁTOR Plzeškého kraje

Anotace: Chytrá specialilzace znamená, že regionální opatření se soustředí na silné stránky a přednosti dané oblasti. SMART-watch usiluje o to, aby tato chytá specializace byla součástí Regionálních inovačních strategií (RIS) střední Evropy. Toho projekt dosahuje monitorováním jednotlivých RIS - každý region shromažďuje data v jiné struktuře, a proto SMART-watch vypracuje společnou metodiku a nástroje pro benchmarking, které umožní situaci zpřehlednit
Annotation: Smart specialisation means that policies for a specific region focus on that area’s strengths and comparative advantages. SMART-watch seeks to ensure that smart specialisation is part of central Europe’s regional innovation strategies (RIS). The project does this by establishing a system for monitoring RISs: As each region gathers data in different structures, SMART-watch will develop a common methodology and benchmarking tools to improve the situation.

Link to the official website of our project

Interreg_logo

Patička