Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2017

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

3. výzva MPO TRIO

MPO

15.05.2017

14.07.2017

Marie Kotěšovcová

veřejná soutěž DELTA

TA ČR

31.05.2017

19.07.2017

Jana Spěváčková

veřejná soutěž v podprogamu INTER-ACTION

MŠMT

04.07.2017

16.08.2017

Marie Kotěšovcová

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

OP VVV

20.06.2017

21.09.2017

Miluše Brunátová

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

Inovační vouchery OP PIK

MŠMT

10.07.2017

31.12.2017

Martina Palečková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

Inovační vouchery OP PIK

MŠMT

10.07.2017

31.12.2017

Martina Palečková

veřejná soutěž v podprogamu INTER-ACTION

MŠMT

04.07.2017

16.08.2017

Marie Kotěšovcová

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

OP VVV

20.06.2017

21.09.2017

Miluše Brunátová

veřejná soutěž DELTA

TA ČR

31.05.2017

19.07.2017

Jana Spěváčková

3. výzva MPO TRIO

MPO

15.05.2017

14.07.2017

Marie Kotěšovcová

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Patička