Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2016

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

Inovační vouchery

OP PIK

01.06.2016

31.05.2017

Martina Palečková

4. veřejná soutěž programu DELTA

TA ČR

01.03.2017

31.05.2017

Jana Spěváčková

výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

OP VVV

16.11.2016

31.05.2017

Miluše Brunátová

2. výzva Interreg DANUBE

OP VVV

09.05.2017

06.06.2017

Miluše Brunátová

bilaterální výzva České republiky a Německa

MŠMT

01.03.2017

12.06.2017

Marie Kotěšovcová

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1

OP VVV

02.02.2017

20.06.2017

Lucie Čulíková

výzva v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" - plný návrh projektu

MŠMT

09.01.2017

28.06.2017

Marie Kotěšovcová

3. výzva INTERREG EUROPE

ERDF

01.03.2017

30.06.2017

Miluše Brunátová

3. výzva MPO TRIO

MPO

15.05.2017

14.07.2017

Marie Kotěšovcová

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

3. výzva MPO TRIO

MPO

15.05.2017

14.07.2017

Marie Kotěšovcová

2. výzva Interreg DANUBE

OP VVV

09.05.2017

06.06.2017

Miluše Brunátová

bilaterální výzva České republiky a Německa

MŠMT

01.03.2017

12.06.2017

Marie Kotěšovcová

3. výzva INTERREG EUROPE

ERDF

01.03.2017

30.06.2017

Miluše Brunátová

4. veřejná soutěž programu DELTA

TA ČR

01.03.2017

31.05.2017

Jana Spěváčková

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1

OP VVV

02.02.2017

20.06.2017

Lucie Čulíková

výzva v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" - plný návrh projektu

MŠMT

09.01.2017

28.06.2017

Marie Kotěšovcová

výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

OP VVV

16.11.2016

31.05.2017

Miluše Brunátová

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

Inovační vouchery

OP PIK

01.06.2016

31.05.2017

Martina Palečková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Patička