Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2016

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

30.03.2016

30.03.2017

Miluše Brunátová

výzva č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

OP VVV

01.06.2016

31.03.2017

Miluše Brunátová

2. výzva "Danube Region Call"

MŠMT

06.02.2017

31.03.2017

Marie Kotěšovcová

2. výzva INTER EUREKA

MŠMT

15.02.2017

05.04.2017

Marie Kotěšovcová

"Podpora Juniorských projektů"

GA ČR

21.02.2017

06.04.2017

Jana Spěváčková

"Podpora Standardních projektů"

GA ČR

21.02.2017

06.04.2017

Jana Spěváčková

"Podpora Mezinárodních projektů"

GA ČR

21.02.2017

06.04.2017

Jana Spěváčková

Potenciál

OP PIK

16.01.2017

17.04.2017

Martina Palečková

Inovace

OP PIK

18.01.2016

18.04.2017

Martina Palečková

výzva III programu podpory Aplikace

OP PIK

20.01.2017

20.04.2017

Martina Palečková

2. výzva "SMART CALL"

MŠMT

22.02.2017

21.04.2017

Marie Kotěšovcová

výzva III programu podpory Služby infrastruktury

OP PIK

01.02.2017

28.04.2017

Martina Palečková

2. výzva NAKI II

MK

13.03.2017

02.05.2017

Marie Kotěšovcová

Inovační vouchery

OP PIK

01.06.2016

31.05.2017

Martina Palečková

4. veřejná soutěž programu DELTA

TA ČR

01.03.2017

31.05.2017

Jana Spěváčková

výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

OP VVV

16.11.2016

31.05.2017

Miluše Brunátová

bilaterální výzva České republiky a Německa

MŠMT

01.03.2017

12.06.2017

Marie Kotěšovcová

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1

OP VVV

02.02.2017

20.06.2017

Lucie Čulíková

výzva v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" - plný návrh projektu

MŠMT

09.01.2017

28.06.2017

Marie Kotěšovcová

3. výzva INTERREG EUROPE

ERDF

01.03.2017

30.06.2017

Miluše Brunátová

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

2. výzva NAKI II

MK

13.03.2017

02.05.2017

Marie Kotěšovcová

bilaterální výzva České republiky a Německa

MŠMT

01.03.2017

12.06.2017

Marie Kotěšovcová

3. výzva INTERREG EUROPE

ERDF

01.03.2017

30.06.2017

Miluše Brunátová

4. veřejná soutěž programu DELTA

TA ČR

01.03.2017

31.05.2017

Jana Spěváčková

2. výzva "SMART CALL"

MŠMT

22.02.2017

21.04.2017

Marie Kotěšovcová

"Podpora Juniorských projektů"

GA ČR

21.02.2017

06.04.2017

Jana Spěváčková

"Podpora Standardních projektů"

GA ČR

21.02.2017

06.04.2017

Jana Spěváčková

"Podpora Mezinárodních projektů"

GA ČR

21.02.2017

06.04.2017

Jana Spěváčková

2. výzva INTER EUREKA

MŠMT

15.02.2017

05.04.2017

Marie Kotěšovcová

2. výzva "Danube Region Call"

MŠMT

06.02.2017

31.03.2017

Marie Kotěšovcová

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1

OP VVV

02.02.2017

20.06.2017

Lucie Čulíková

výzva III programu podpory Služby infrastruktury

OP PIK

01.02.2017

28.04.2017

Martina Palečková

výzva III programu podpory Aplikace

OP PIK

20.01.2017

20.04.2017

Martina Palečková

Potenciál

OP PIK

16.01.2017

17.04.2017

Martina Palečková

výzva v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" - plný návrh projektu

MŠMT

09.01.2017

28.06.2017

Marie Kotěšovcová

výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

OP VVV

16.11.2016

31.05.2017

Miluše Brunátová

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

výzva č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

OP VVV

01.06.2016

31.03.2017

Miluše Brunátová

Inovační vouchery

OP PIK

01.06.2016

31.05.2017

Martina Palečková

výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

30.03.2016

30.03.2017

Miluše Brunátová

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Inovace

OP PIK

18.01.2016

18.04.2017

Martina Palečková

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Patička