Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2017

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

Česko-německé výzkumné projekty 2019-2020

MŠMT

duben 2018

31. 05. 2018

Marie Kotěšovcová

EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018

MŠMT

17. 04. 2018

7. 06. 2018

Silvija Piterková

5. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem

MŠMT

2. 04. 2018

11. 06. 2018

Silvija Piterková

INTER-EXCELLENCE,

podprogram INTER-VECTOR (LTV19)

MŠMT

30. 04. 2018

22. 06. 2018

Silvija Piterková

Česko-polské výzkumné projekty 2019-2020

MŠMT

30. 04. 2018

29. 06. 2018

Silvija Piterková

Česko-francouzké výzkumné projekty 2019-2020

MŠMT

2. 04. 2018

30. 06. 2018

Marie Kotěšovcová

Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

MŠMT

27. 04. 2018

30. 06. 2018

Silvija Piterková

4. výzva

INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE

květen 2018

červen 2018

Miluše Brunátová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30. 11. 2018

Martina Palečková

výzva č. 02_17_043 Teaming II

OP VVV

22. 11. 2017

15. 05. 2019

Tereza Gerátová

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

4. výzva

INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE

květen 2018

červen 2018

Miluše Brunátová

Česko-německé výzkumné projekty 2019-2020

MŠMT

duben 2018

31. 05. 2018

Marie Kotěšovcová

Česko-francouzké výzkumné projekty 2019-2020

MŠMT

2. 04. 2018

30. 06. 2018

Marie Kotěšovcová

5. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem

MŠMT

2. 04. 2018

11. 06. 2018

Silvija Piterková

EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018

MŠMT

17. 04. 2018

7. 06. 2018

Silvija Piterková

Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

MŠMT

27. 04. 2018

30. 06. 2018

Silvija Piterková

INTER-EXCELLENCE,

podprogram INTER-VECTOR (LTV19)

MŠMT

30. 04. 2018

22. 06. 2018

Silvija Piterková

Česko-polské výzkumné projekty 2019-2020

MŠMT

30. 04. 2018

29. 06. 2018

Silvija Piterková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30. 11. 2018

Martina Palečková

výzva č. 02_17_043 Teaming II

OP VVV

22. 11. 2017

15. 05. 2019

Tereza Gerátová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05. 09. 2016

 

Jana Spěváčková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18. 01. 2016

průběžně do

31. 12. 2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do

31. 12. 2020

Martina Navrátilová

Patička