Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2017

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

OP VVV

20.06.2017

21.09.2017

Miluše Brunátová

Posilování česko-polských vztahů

MZ ČR

18.07.2017

29.09.2017

Marie Kotěšovcová

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

výzva IV. k programu Potenciál

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

výzva IV. k programu Aplikace

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

Inovační vouchery OP PIK

MŠMT

10.07.2017

31.12.2017

Martina Palečková

3. výzva

Interreg CENTRAL EUROPE

21.09.2017

31.12.2017

Miluše Brunátová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01.12.2017

30.11.2018

Martina Palečková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01.12.2017

30.11.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

3. výzva

Interreg CENTRAL EUROPE

21.09.2017

31.12.2017

Miluše Brunátová

výzva IV. k programu Potenciál

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

výzva IV. k programu Aplikace

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

Posilování česko-polských vztahů

MZ ČR

18.07.2017

29.09.2017

Marie Kotěšovcová

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

OP VVV

11.07.2017

07.11.2017

Lucie Čulíková

Inovační vouchery OP PIK

MŠMT

10.07.2017

31.12.2017

Martina Palečková

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

OP VVV

20.06.2017

21.09.2017

Miluše Brunátová

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Patička