Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2017

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

výzva IV. k programu Potenciál

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

výzva IV. k programu Aplikace

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

Veřejná soutěž 

INTER-COST (LTC18)

MŠMT

02. 11. 2017

18. 12. 2017

Marie Kotěšovcová

Inovační vouchery OP PIK

MŠMT

10.07.2017

31.12.2017

Martina Palečková

3. výzva

Interreg CENTRAL EUROPE

21.09.2017

31.12.2017

Miluše Brunátová

1. veřejnou soutěž

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

TAČR

01.11.2017

08. 01.2018 do 10:00

Jana Spěváčková

Výzva - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

OP VVV

08. 11. 2017

19. 01. 2018

Martin Kubata

Veřejná soutěž

INTER-ACTION (VES18IZRAEL)

MŠMT

01. 11. 2017

31. 01. 2018

Marie Kotěšovcová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01.12.2017

30.11.2018

Martina Palečková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30.11.2018

Martina Palečková

Výzva - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

OP VVV

08. 11. 2017

19. 01. 2018

Martin Kubata

Veřejná soutěž 

INTER-COST (LTC18)

MŠMT

02. 11. 2017

18. 12. 2017

Marie Kotěšovcová

Veřejná soutěž

INTER-ACTION (VES18IZRAEL)

MŠMT 01. 11. 2017 31. 01. 2018 Marie Kotěšovcová

1. veřejnou soutěž

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

TAČR

01. 11. 2017

08. 01. 2018 do 10:00

Jana Spěváčková

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01.11.2017

31.10.2018

Martina Palečková

3. výzva

Interreg CENTRAL EUROPE

21.09.2017

31.12.2017

Miluše Brunátová

výzva IV. k programu Potenciál

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

výzva IV. k programu Aplikace

MPO

01.08.2017

30.11.2017

Martina Palečková

Inovační vouchery OP PIK

MŠMT

10.07.2017

31.12.2017

Martina Palečková

výzva č. 02_16_040 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

OP VVV

11.10.2016

11.12.2017

Miluše Brunátová

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020

Martina Navrátilová

Patička