Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2017

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

Výzva LA

GA ČR

14. 12. 2017

16. 03. 2018

Jana Spěváčková

4. výzva

INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE

květen 2018

červen 2018

Miluše Brunátová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30. 11. 2018

Martina Palečková

výzva č. 02_17_043 Teaming II

OP VVV

22. 11. 2017

15. 05. 2019

Tereza Gerátová

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

4. výzva

INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE

květen 2018

červen 2018

Miluše Brunátová

Výzva LA

GA ČR

14. 12. 2017

16. 03. 2018

Jana Spěváčková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30. 11. 2018

Martina Palečková

výzva č. 02_17_043 Teaming II

OP VVV

22. 11. 2017

15. 05. 2019

Tereza Gerátová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05. 09. 2016

 

Jana Spěváčková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18. 01. 2016

průběžně do

31. 12. 2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do

31. 12. 2020

Martina Navrátilová

Patička