Přejít k obsahu

Aktuality

 

3.2.2017 Vyhlášení výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1. Žádosti o podporu je možné předkládat od 2. 2. 2017 od 10:00 hodin do 20. 6. 2017 do 14:00 hodin. Bližší informace zde.

 

1.2.2017 Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář "Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK", který proběhne 10. března od 11:30 - 13:30 hodin v budově NTIS, US 207. Svojí účast na semináři potvrďte na e-mail: paleckom@rek.zcu.cz do 7. 3. 2017. Bližší informace v přiložené pozvánce.

 

24.1.2017 Program INTERREG EUROPE připravuje otevření 3. výzvy. Žádosti s projektovými záměry bude možné předkládat v období 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017. Více informací naleznete zde.

 

23.1.2017 Vyhlášena interní výzva k předkládání návrhů projektů s názvem Plzeň-univerzitní město 2017. Návrhy projektů předkládejte na Projektové centrum v termínu do 15. 2. 2017 výhradně na formulářích. Bližší informace zde.

 

19.1.2017 Řídící orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v Prioritní ose 1. Závazná verze výzvy bude vyhlášena dne 2. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

19.1.2017 Řídící orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v Prioritní ose 1. Závazná verze výzvy bude vyhlášena v dubnu 2017. Bližší informace zde.

 

16.1.2016: Plzeňský kraj vyhlásil 4. kolo dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017. Žádosti se přijímají od 23. ledna do 8. března 2017, 10:00 hodin. Bližší informace zde.

 

9.1.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" (JPND). Termín pro předložení předběžných návrhů projektů je stanovený na 6. března 2017. Termín pro předložení plných návrhů projektů je stanovený na 28. června 2017. Bližší informace naleznete zde.

 

16.12.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2017.

 

14.12.2016 Řídící orgán OP PIK rozhodl o změně termínů zahájení a ukončení příjmů žádostí o dotaci v rámci programů Aplikace (20. 1. - 20. 4. 2017), Inovace (18. 1. - 18. 4. 2017), Potenciál (16. 1. - 17. 4. 2017) a Služby infrastruktury (1. 2. - 28. 4. 2017). Bližší informace zde.

 

5.12.2016 GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS.

 

29.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2017 do 2. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

28.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Služby infrastruktury. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2017 do 15. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

29.11.2016 V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

16.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 1. 3. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2016 od 10 hod.Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 28. 2. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou od 12. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

31.10.2016 Evropská výzkumná rada vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2017. Žádosti je možné podávat do 9. února 2017, výsledky budou oznámeny v druhé polovině roku 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 II. (kolovou) výzvu programu Partnerství znalostního transferu OP PIK. Žádosti je možné předkládat od 7. 11. 2016 - 7. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 II. (kolovou) výzvu programu podpory ICT a sdílené služby SW OP PIK. Žádosti je možné předkládat od 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 III. (průběžnou) výzvu programu podpory ICT a sdílené služby OP PIK. Žádosti je možné předkládat od 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

19.10.2016: Možnost přihlášení do dodatečných výzev běžících projektů H2020: INTER-IoT Open Call (14.10.2016 - 13.1.2017), Fortisimo II 2nd Call for additional experiments (září 2016 - 7.12.2016), SELECT for Cities (listopad 2016), FESTIVAL Call for Experiments (1.11.2016 - duben 2017), TRIANGLE First Open Call for Experiments and First Open Call for Extensions (1.9.2016 - 31.10.2016), F-Interop Open call to extend its platform (31.7.2016 - 25.1.2017), WiSHFUL 3rd Call for Experiments and extensions (16.9.2016 - 28.10.2016), FIESTA-IoT 1st Call for Experiments and extensions (15.8.2016 - 26.10.2016), MONROE 2nd Open Call for Experiments and Extensions (27.9.2016 - 2.12.2016).

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy Inovační vouchery, (specifický cíl 1.2, prioritní osa 1, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 1. června 2016 do 31. května 2017, 23:59 hod. Bližší informace zde.

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy OP VVV č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Žádosti jsou přijímány od 1. 6. 2016, 10:00 hod. do 31. 3. 2017, 14:00 hod. Bližší informace zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

8.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1. Výzva je dvoukolová. Příjem žádostí – 1. kolo od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016. Příjem žádostí – 2. kolo od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Patička