Přejít k obsahu


Aktuality

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.


21.9.2016: Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA17. Návrhy projektů je možné podávat od 16. 9. 2016 do 31. 10. 2016. Bližší informace zde.


13.9.2016: Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR. Návrhy projektů je možné podávat od 23. 8. - 4. 10. 2016. Bližší informace zde.


5.9.2016: Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 5. 9. 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu ("Podpora ERC žadatelů"). Bližší informace zde.

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2016 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

4.8.2016: V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko již nelze předložit nové žádosti na letošní zasedání Monitorovacího výboru; termíny pro další zasedání zatím nejsou stanoveny.

 

1.8.2016: Řídící orgán OP VVV zveřejnil aktuální harmonogram výzev pro rok 2016. Bližší informace a harmonogram výzev naleznete zde.


25.7.2016: Výzva pro předkládání společných projektů mnoho stranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu. Termín pro předkládání žádostí končí dnem 30. září 2016. Bližší informace zde.


18.7.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Výzva je otevřena od 18.7.2016 - 20.1.2017. Bližší informace zde.


30. 6. 2016: National Science Foundation (NSF) vyhlásila nové kolo mezinárodní spolupráce programu PIRE (Partnerships for International Research and Education). Termín pro podání předběžných návrhů projektu je do 14. září 2016. Bližší informace zde.


21. 6. 2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžně zveřejnilo informace o vyhlášení druhé výzvy programu podpory průmyslového výzkumu TRIO s datem vyhlášení 08-09/2016.


1. 6. 2016: Vyhlášení II. výzvy programu podpory Služby infrastruktury (prioritní osa 1, specifický cíl 1.2, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 15. června 2016 (04:00 hod.) do 30. září 2016 (23:59 hod.). Bližší informace zde.


1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy Inovační vouchery, (specifický cíl 1.2, prioritní osa 1, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 1. června 2016 do 31. května 2017, 23:59 hod. Bližší informace zde.


1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy OP VVV č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Žádosti jsou přijímány od 1. 6. 2016, 10:00 hod. do 31. 3. 2017, 14:00 hod. Bližší informace zde.


23. 5. 2016: Vláda schválila novou skupinu grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" na podporu mladých českých vědců v soutěžích ERC. V nejbližší době bude zveřejněna výzva k podávání návrhů. Bližší informace v tiskové zprávě nebo zde.


6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.


3. 5. 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


30.3.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. března 2016. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 9. 12. 2016. Bližší informace zde.

 

17.3.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

10.2.2016: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlásil první výběrové řízení pro rok 2016. Bližší informace zde.


19.2.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

9.2.2016: Možnost účasti na zahraničním veletrhu China Education Expo 2016 (různá místa) v termínu od 22. - 30. října 2016. Bližší informace zde.


8.2.2016: Otevřené a plánované dodatečné výzvy v rámci iniciativy FIRE (Future Internet Research and Experimentation). Bližší informace zde.


8.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1. Výzva je dvoukolová. Příjem žádostí – 1. kolo od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016. Příjem žádostí – 2. kolo od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

28.1.2016: OP PIK letos mění pravidla. Bližší informace naleznete zde.


28.1.2016: Ve druhém čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (Spolupráce českých firem a výzkumných organizací se zahraničními partnery) ve spolupráci s Korejskou republikou resp. partnerskými agenturami (KIAT a KETEP). Bližší informace zde.

 

22.1.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled  dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2016.


13.1.2016: Možnost účasti na zahraniční konferenci 12th QS-APPLE (Putrajaya, Malaysia) v termínu od 22. - 24. listopadu 2016. Bližší informace zde.

 

7.1.2016: Možnost výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Peru prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace zde.

 

9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA Agents Workshops (Beijing, China) v termínu od 9. – 10.  říjen 2016. Bližší informace zde.

 

9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA Agents Workshops (Las Vegas, US) v termínu od 19. – 20. říjen 2016. Bližší informace zde.

 

4.11.2015: Možnost účasti na zahraničním veletrhu EHEF India (New Delhi) v termínu od října 2016. Bližší informace zde.

 

2.7.2014: Možnost účasti na zahraničním veletrhu European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia (Vietnam, Kazakhstan, China, India, Malaysia) v období 2014-2015-2016. Bližší informace v připojeném dokumentu.

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI