Přejít k obsahu

Aktuality

 

1.12.2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017. Žádosti o podporu jsou přijímány nejpozději do 10. 1. 2017. Bližší informace zde.

 

29.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2017 do 2. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

28.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Služby infrastruktury. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2017 do 15. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

29.11.2016 V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

16.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 1. 3. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2016 od 10 hod.Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 28. 2. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou od 12. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

31.10.2016 Evropská výzkumná rada vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2017. Žádosti je možné podávat do 9. února 2017, výsledky budou oznámeny v druhé polovině roku 2017. Bližší informace zde.

 

29.10.2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje navýšení alokace výzvy SMSM2016F1 pro předkládání návrhů  nevýzkumných iniciativ, které jsou financovány z Fondu pro bilaterální spolupráci - Opatření B v rámci Česko-Norského výzkumného programu CZ09. Uzávěrka podávání návrhů projektů končí dne 20. 1. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 II. (kolovou) výzvu programu Partnerství znalostního transferu OP PIK. Žádosti je možné předkládat od 7. 11. 2016 - 7. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 II. (kolovou) výzvu programu podpory ICT a sdílené služby SW OP PIK. Žádosti je možné předkládat od 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 III. (průběžnou) výzvu programu podpory ICT a sdílené služby OP PIK. Žádosti je možné předkládat od 16. 11. 2016 - 16. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

19.10.2016: Možnost přihlášení do dodatečných výzev běžících projektů H2020: INTER-IoT Open Call (14.10.2016 - 13.1.2017), Fortisimo II 2nd Call for additional experiments (září 2016 - 7.12.2016), SELECT for Cities (listopad 2016), FESTIVAL Call for Experiments (1.11.2016 - duben 2017), TRIANGLE First Open Call for Experiments and First Open Call for Extensions (1.9.2016 - 31.10.2016), F-Interop Open call to extend its platform (31.7.2016 - 25.1.2017), WiSHFUL 3rd Call for Experiments and extensions (16.9.2016 - 28.10.2016), FIESTA-IoT 1st Call for Experiments and extensions (15.8.2016 - 26.10.2016), MONROE 2nd Open Call for Experiments and Extensions (27.9.2016 - 2.12.2016).

 

19.10.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

19.10.2016: Evropská komise organizuje informační dny a partnerská setkání v těchto termínech a destinacích: 17. - 18. 11. 2016 Lucemburk, 30. 11. 2016 Bratislava, 2. 12. 2016 Brusel, 17. - 18. 1. 2017 Lucemburk.

 

11.10.2016: Vyhlášení výzvy k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2017-2018. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 10. 10. do 30. 11. 2016. Bližší informace zde

 

3.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, v propgramu TRIO. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. - 30. 11. 2016. Bližší informace zde.

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

5.9.2016: Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 5. 9. 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu ("Podpora ERC žadatelů"). Bližší informace zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

4.8.2016: V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko již nelze předložit nové žádosti na letošní zasedání Monitorovacího výboru; termíny pro další zasedání zatím nejsou stanoveny.

 

1.8.2016: Řídící orgán OP VVV zveřejnil aktuální harmonogram výzev pro rok 2016. Bližší informace a harmonogram výzev naleznete zde.

 

18.7.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Výzva je otevřena od 18. 7. 2016 - 20. 1. 2017. Bližší informace zde.

 

21. 6. 2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžně zveřejnilo informace o vyhlášení druhé výzvy programu podpory průmyslového výzkumu TRIO s datem vyhlášení 08-09/2016.

 

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy Inovační vouchery, (specifický cíl 1.2, prioritní osa 1, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 1. června 2016 do 31. května 2017, 23:59 hod. Bližší informace zde.

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy OP VVV č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Žádosti jsou přijímány od 1. 6. 2016, 10:00 hod. do 31. 3. 2017, 14:00 hod. Bližší informace zde.

 

23. 5. 2016: Vláda schválila novou skupinu grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" na podporu mladých českých vědců v soutěžích ERC. V nejbližší době bude zveřejněna výzva k podávání návrhů. Bližší informace v tiskové zprávě nebo zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

 

3. 5. 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

30.3.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. března 2016. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 9. 12. 2016. Bližší informace zde.

 

17.3.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

10.2.2016: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlásil první výběrové řízení pro rok 2016. Bližší informace zde.

 

19.2.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

8.2.2016: Otevřené a plánované dodatečné výzvy v rámci iniciativy FIRE (Future Internet Research and Experimentation). Bližší informace zde.

 

8.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1. Výzva je dvoukolová. Příjem žádostí – 1. kolo od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016. Příjem žádostí – 2. kolo od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

28.1.2016: OP PIK letos mění pravidla. Bližší informace naleznete zde.

 

28.1.2016: Ve druhém čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (Spolupráce českých firem a výzkumných organizací se zahraničními partnery) ve spolupráci s Korejskou republikou resp. partnerskými agenturami (KIAT a KETEP). Bližší informace zde.

 

22.1.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled  dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2016.

 

7.1.2016: Možnost výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Peru prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace zde.

 

2.7.2014: Možnost účasti na zahraničním veletrhu European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia (Vietnam, Kazakhstan, China, India, Malaysia) v období 2014-2015-2016. Bližší informace v připojeném dokumentu.

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Patička