Přejít k obsahu


Aktuality23. 5. 2016: Vláda schválila novou skupinu grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" na podporu mladých českých vědců v soutěžích ERC. V nejbližší době bude zveřejněna výzva k podávání návrhů. Bližší informace v tiskové zprávě nebo zde.


16. 5. 2016: Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 16. 5. 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Soutěžní lhůta končí dnem 30. 6. 2016. Bližší informace zde.


9. 5. 2016: Možnost účasti na semináři k novému programu INTER-EXCELLENCE, který se uskuteční dne 26. 5. 2016 v prostorách ZČU. Bližší informace v pozvánce.


6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.


3. 5. 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


26. 4. 2016: Upřesnění Výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury, nové datum pro ukončení příjmu žádostí o podporu je 2. 8. 2016, také došlo k upřesnění indikátoru CO 24 a 4 66 01.

 

26. 4. 2016: Program CENTRAL EUROPE otevřel 2. výzvu. Žádosti s projektovými záměry je možné předkládat do 23. června 2016. Bližší informace zde.


19. 4. 2016: Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018. Návrhy je možné předkládat od 15. 4. - 30. 6. 2016. Bližší informace zde.

 

12. 4. 2016: Technologická agentura ČR zveřejnila na svých webových stránkách informaci, že 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA ve spolupráci s Koreou (partnerské agentury KIAT a KETEP) bude vyhlášena 27. dubna 2016. Podrobnější informace naleznete zde.


8.4.2016: Vyhlášena 6. výzva k podávání návrhů projektu v rámci programu Eurostars 2. Uzávěrka výzvy je stanovena na 15. 9. 2016 ve 20:00 hodin. Bližší informace zde.


1.4.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018. Termín předkládání návrhů projektů: 1. 4. - 31. 5. 2016. Bližší informace zde.


30.3.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. března 2016. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 9. 12. 2016. Bližší informace zde.

 

17.3.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

16.3.2016: Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018. Termín pro předkládání návrhů projektů je od 15. 3. - 31. 5. 2016. Bližší informace zde.


10.2.2016: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlásil první výběrové řízení pro rok 2016.Bližší informace zde.


19.2.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

9.2.2016: Možnost účasti na zahraničním veletrhu China Education Expo 2016 (různá místa) v termínu od 22. - 30. října 2016. Bližší informace zde.


9.2.2016: Možnost účasti na zahraniční konferenci The 10th annual Global Internship Conference (GIC) (Boston, USA) v termínu od 15. - 17. června 2016. Bližší informace zde.

 

8.2.2016: Otevřené a plánované dodatečné výzvy v rámci iniciativy FIRE (Future Internet Research and Experimentation). Bližší informace zde.


8.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1. Výzva je dvoukolová. Příjem žádostí – 1. kolo od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016. Příjem žádostí – 2. kolo od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017. Bližší informace zde.


5.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2. Příjem žádostí od 5. 2. 2016 do 2. 9. 2016. Bližší informace zde.

 

5.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 2. Příjem žádostí od 5. 2. 2016 do 1. 9. 2016. Bližší informace zde.


5.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2. Příjem žádostí od 5. 2. 2016 do 31. 8. 2016. Bližší informace zde.

 

5.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2. Příjem žádostí od 5. 2. 2016 do 30. 8. 2016. Bližší informace zde.

 

2.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1. Příjem žádostí od 25. 1. 2016 do 2. 6. 2016. Bližší informace zde.


28.1.2016: OP PIK letos mění pravidla. Bližší informace naleznete zde.


28.1.2016: Ve druhém čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (Spolupráce českých firem a výzkumných organizací se zahraničními partnery) ve spolupráci s Korejskou republikou resp. partnerskými agenturami (KIAT a KETEP). Bližší informace zde.

 

22.1.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled  dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2016.

 

13.1.2016: Možnost účasti na zahraniční konferenci 14th International Conference on Education andInformation Systems, Technologies and Applications: EISTA (Orlando, Florida, USA) v termínu od 5. - 8. července 2016. Bližší informace zde.


13.1.2016: Možnost účasti na zahraniční konferenci 12th QS-APPLE (Putrajaya, Malaysia) v termínu od 22. - 24. listopadu 2016. Bližší informace zde.

 

7.1.2016: Možnost výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Peru prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace zde.

 

9.12.2015: Možnost účasti na zahraniční konferenci GIC –Internships: A revolution in global education? (Boston, USA) v termínu od 15. – 17. červen 2016. Bližší informace zde.

 

9.12.2015: Možnost účasti na zahraniční konferenci International Science Events (Bulharsko) v termínu od 20. červen  – 11. září 2016. Bližší informace zde.


9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu Mexico & Colombia Tour (Mexico City, Bogota) v termínu od 23. – 26. květen 2016. Bližší informace zde.


9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA Aagents Workshops (Denver, US) v termínu od 4. – 5. červen 2016. Bližší informace zde.


9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA European Agent Tour (Česká republika, Maďarsko, Španělsko, Itálie) v termínu od 6. – 10. červen 2016. Bližší informace zde.


9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA Agents Workshops (London, UK) v termínu od 5. – 6.  září 2016. Bližší informace zde.


9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA EUROASIA (Uzbekistán, Kazachstán, Gruzie, Azerbajdžán) v termínu od 12. – 17. září 2016. Bližší informace zde.


9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA Agents Workshops (Beijing, China) v termínu od 9. – 10.  říjen 2016. Bližší informace zde.

 

9.12.2015: Možnost účasti na zahraničním workshopu WEBA Agents Workshops (Las Vegas, US) v termínu od 19. – 20. říjen 2016. Bližší informace zde.

 

4.11.2015: Možnost účasti na zahraničním veletrhu EHEF India (New Delhi) v termínu od října 2016. Bližší informace zde.


4.11.2015: Možnost účasti na zahraniční konferenci GIC - Intership: A revolution in global education? (Boston, USA) v termínu od 15. - 17. června 2016. Bližší informace zde.

 

2.7.2014: Možnost účasti na zahraničním veletrhu European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia (Vietnam, Kazakhstan, China, India, Malaysia) v období 2014-2015-2016. Bližší informace v připojeném dokumentu.

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI