Přejít k obsahu


Aktuality19.10.2016: Možnost přihlášení do dodatečných výzev běžících projektů H2020: INTER-IoT Open Call (14.10.2016 - 13.1.2017), Fortisimo II 2nd Call for additional experiments (září 2016 - 7.12.2016), SELECT for Cities (listopad 2016), FESTIVAL Call for Experiments (1.11.2016 - duben 2017), TRIANGLE First Open Call for Experiments and First Open Call for Extensions (1.9.2016 - 31.10.2016), F-Interop Open call to extend its platform (31.7.2016 - 25.1.2017), WiSHFUL 3rd Call for Experiments and extensions (16.9.2016 - 28.10.2016), FIESTA-IoT 1st Call for Experiments and extensions (15.8.2016 - 26.10.2016), MONROE 2nd Open Call for Experiments and Extensions (27.9.2016 - 2.12.2016).


19.10.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


19.10.2016: Evropská komise organizuje informační dny a partnerská setkání v těchto termínech a destinacích: 17. - 18. 11. 2016 Lucemburk, 30. 11. 2016 Bratislava, 2. 12. 2016 Brusel, 17. - 18. 1. 2017 Lucemburk.


11.10.2016: Vyhlášení výzvy k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2017-2018. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 10. 10. do 30. 11. 2016. Bližší informace zde.


3.10.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, v propgramu TRIO. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. - 30. 11. 2016. Bližší informace zde.


22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.


21.9.2016: Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA17. Návrhy projektů je možné podávat od 16. 9. 2016 do 31. 10. 2016. Bližší informace zde.

 

5.9.2016: Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 5. 9. 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu ("Podpora ERC žadatelů"). Bližší informace zde.

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2016 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

4.8.2016: V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko již nelze předložit nové žádosti na letošní zasedání Monitorovacího výboru; termíny pro další zasedání zatím nejsou stanoveny.

 

1.8.2016: Řídící orgán OP VVV zveřejnil aktuální harmonogram výzev pro rok 2016. Bližší informace a harmonogram výzev naleznete zde.

 

18.7.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci v programové oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Výzva je otevřena od 18.7.2016 - 20.1.2017. Bližší informace zde.

 

21. 6. 2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžně zveřejnilo informace o vyhlášení druhé výzvy programu podpory průmyslového výzkumu TRIO s datem vyhlášení 08-09/2016.

 

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy Inovační vouchery, (specifický cíl 1.2, prioritní osa 1, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 1. června 2016 do 31. května 2017, 23:59 hod. Bližší informace zde.


1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy OP VVV č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Žádosti jsou přijímány od 1. 6. 2016, 10:00 hod. do 31. 3. 2017, 14:00 hod. Bližší informace zde.


23. 5. 2016: Vláda schválila novou skupinu grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" na podporu mladých českých vědců v soutěžích ERC. V nejbližší době bude zveřejněna výzva k podávání návrhů. Bližší informace v tiskové zprávě nebo zde.


6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.


3. 5. 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


30.3.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. března 2016. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 9. 12. 2016. Bližší informace zde.

 

17.3.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

10.2.2016: Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlásil první výběrové řízení pro rok 2016. Bližší informace zde.


19.2.2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.


16.2.2016: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Bližší informace zde.

 

9.2.2016: Možnost účasti na zahraničním veletrhu China Education Expo 2016 (různá místa) v termínu od 22. - 30. října 2016. Bližší informace zde.


8.2.2016: Otevřené a plánované dodatečné výzvy v rámci iniciativy FIRE (Future Internet Research and Experimentation). Bližší informace zde.


8.2.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1. Výzva je dvoukolová. Příjem žádostí – 1. kolo od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016. Příjem žádostí – 2. kolo od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017. Bližší informace zde.

 

28.1.2016: OP PIK letos mění pravidla. Bližší informace naleznete zde.


28.1.2016: Ve druhém čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (Spolupráce českých firem a výzkumných organizací se zahraničními partnery) ve spolupráci s Korejskou republikou resp. partnerskými agenturami (KIAT a KETEP). Bližší informace zde.

 

22.1.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled  dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2016.


13.1.2016: Možnost účasti na zahraniční konferenci 12th QS-APPLE (Putrajaya, Malaysia) v termínu od 22. - 24. listopadu 2016. Bližší informace zde.

 

7.1.2016: Možnost výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Peru prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace zde.

 

2.7.2014: Možnost účasti na zahraničním veletrhu European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia (Vietnam, Kazakhstan, China, India, Malaysia) v období 2014-2015-2016. Bližší informace v připojeném dokumentu.

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI