Přejít k obsahu

Aktuality

24.3.2017: Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE schválil 16. března na svém zasedání v Praze projekty z 2. výzvy a připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Více informací naleznete zde.

 

13.3.2017: Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Žádosti je možné předkládat od 13. 3. - 2. 5. 2017. Bližší informace zde.

 

2.3.2017: Oddělení Transferu znalostí Západočeské univerzity bude v průběhu dubna/května 2017 realizovat první cyklus interního školení pro zaměstnance a studenty, kteří by měli zájem se blíže seznámit s moderními trendy v oblasti zakládání start-up firem a jejich řízení v počáteční fázi rozvoje vlastního podnikání. V průběhu května/června 2017 budou probíhat tzv. „H2020 mentorské dny“, v nichž hodnotitelé projektů nabídnou své znalosti a zkušenosti z hodnocení H2020 projektů v oblasti spolupráce VaV institucí a aplikační sférou. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se bude OTT spolupodílet na realizaci mezinárodního „StartupWeekendu“, který je určen pro širokou komunitu zájemců o realizaci a ověření svého podnikatelského záměru. Tato akce je plánována na září/říjen 2017. V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených akcí kontaktujte Mgr. Lucii Komrskovou.

2.3.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. výzvu INTER-EUREKA s termínem vyhlášení od 15. 2. - 5. 4. 2017. Bližší informace zde

 

2.3.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. výzvu "Danube Region Call" s termínem vyhlášení od 6. 2. - 31. 3. 2017. Bližší informace zde

 

2.3.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tématickou bilaterální výzvu České republiky a Německa s uzávěrkou do 12. června 2017. Bližší informace zde

 

2.3.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tématickou výzvu "SMART CALL" s termínem vyhlášení od 22. 2. - 21. 4. 2017. Bližší informace zde

 

21.2.2017: Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu Standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

21.2.2017: Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu Juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

21.2.2017: Grantová agentura ČR (dále GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

3.2.2017: Vyhlášení výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1. Žádosti o podporu je možné předkládat od 2. 2. 2017 od 10:00 hodin do 20. 6. 2017 do 14:00 hodin. Bližší informace zde.

 

19.1.2017: Řídící orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v Prioritní ose 1. Závazná verze výzvy bude vyhlášena v dubnu 2017. Bližší informace zde.

 

9.1.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" (JPND). Termín pro předložení předběžných návrhů projektů je stanovený na 6. března 2017. Termín pro předložení plných návrhů projektů je stanovený na 28. června 2017. Bližší informace naleznete zde.

 

16.12.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2017.

 

14.12.2016 Řídící orgán OP PIK rozhodl o změně termínů zahájení a ukončení příjmů žádostí o dotaci v rámci programů Aplikace (20. 1. - 20. 4. 2017), Inovace (18. 1. - 18. 4. 2017), Potenciál (16. 1. - 17. 4. 2017) a Služby infrastruktury (1. 2. - 28. 4. 2017). Bližší informace zde.

 

5.12.2016 GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS.

 

29.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2017 do 2. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

28.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Služby infrastruktury. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2017 do 15. 4. 2017. Bližší informace zde.

 

29.11.2016 V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

16.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

15.11.2016 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy Inovační vouchery, (specifický cíl 1.2, prioritní osa 1, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 1. června 2016 do 31. května 2017, 23:59 hod. Bližší informace zde.

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy OP VVV č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. v prioritní ose 1. Žádosti jsou přijímány od 1. 6. 2016, 10:00 hod. do 31. 3. 2017, 14:00 hod. Bližší informace zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

 

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Patička