Přejít k obsahu

Transfer znalostí a technologií - rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR"

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální kontaktní organizace - Západní Čechy - RKO-ZČ

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OP-10:Příprava projektů do operačních programů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko - saská iniciativa

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Mediální podpora Techmania science center

Trvání: 07.07.2008 - 15.11.2009
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

A pozdravujte filozofy!

Trvání: 01.11.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Zvyšování jazykové kvalifikace učitelů 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií, kteří vyučují cizí jazyky, připravují se na získání odborné jazykové způsob

Trvání: 01.06.2006 - 31.10.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum pro mobilitu v České republice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Efektivní komunikace pro zahraniční vztahy - prezentace a schůzky

Trvání: 05.07.2004 - 09.07.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program spolupráce s Marquette University 2004

Trvání: 28.12.2003 - 04.04.2004
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Modelování mechanického chování močového měchýře a uretry během mikce

Trvání: 01.09.2003 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Program Socrates/Erasmus (Erasmus University Charter)

Trvání: 01.07.2003 - 30.09.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program Socrates/Erasmus (Erasmus University Charter)

Trvání: 01.07.2003 - 30.09.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Žárové nástřiky - moderní technologie povrchvých úprav

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EUA Quality Culture Project - Colaborative Arrangements

Trvání: 01.07.2002 - 30.06.2003
Poskytovatel: European University Association ()
Detail projektu

Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Studium a propagace transdisciplinárních aspektů vědeckých a filosofických disciplin

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vlivy polovodičových měničů na napájecí síť a napájená zařízení

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů v certif. prog. \"Sociologie v ekonomické praxi\"

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol

Trvání: 01.09.2000 - 31.08.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře mechanických vlastností tenkých vrstev

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj kritického myšlení v dalším vzdělávání učitelů matematiky

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a modelování makroskopických systémů a procesů mnoha-škálového charakteru

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu