Přejít k obsahu

Vnitřní soutěž

 

Vnitřní soutěž je určena pro rozdělení a užití příslušné části příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Západočeské univerzitě v Plzni na daný rok na řešení jejího institucionálního plánu. Cílem je hospodárné, účelné a efektivní využití uvedené části příspěvku.

Navrhovatel projektu musí být seznámen se směrnicí rektora č. 32R/2014 Vnitřní soutěž;

 

Návody:  Podání projektu VS  ZZ projektu vnitřní soutěže

 

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení vnitřní soutěže naleznete zde; Dodatek k vyhlášení č. 1

 

Podání projektu

Návrhy projektů pro rok 2017 lze podávat nejpozději do 31. ledna 2017 do 12:00 hod. na https://obd.zcu.cz/, dále IGA, Soutěže a Nový projekt v řádce Vnitřní soutěž 2017.

 

Harmonogram

od

do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu)

01. 12. 2016

31. 1. 2017 do 12:00 hod

Hodnotící lhůta pro komisi pro hodnocení projektů soutěže

10. 02. 2017

15. 03. 2017

Hodnotící lhůta pro PR-V

16. 03. 2017

25. 03. 2017

Řešení projektu v roce 2017

01. 04. 2017

31. 12. 2017

Podání žádosti o podstatnou změnu

 

15. 11. 2017

Podání závěrečné zprávy za rok 2017

01. 11. 2017

31. 1. 2018 do 12:00 hod.

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory v roce 2017

 

31. 03. 2017

Administrátor

Silvija Simeonova
silvi@rek.zcu.cz

377 631 089

 

 

Komise pro hodnocení projektů vnitřní soutěže

Předseda:

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.                   prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

 

 

Členové:

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.                             Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.                              Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

doc. Ing. Jiří Vacek, CSc.                                      Fakulta ekonomická

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.                                      Fakulta elektrotechnická

PhDr. David Šanc, Ph.D.                                       Fakulta filozofická

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.     Fakulta pedagogická

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.                                       Fakulta právnická

doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.                               Fakulta strojní

prof. Ing. Josef Basl, CSc.                                    Fakulta zdravotnických studií

Ing. David Lávička, Ph.D.                                      Nové technologie – výzkumné centrum

Mgr. Václav Trejbal, CSc.                                      Ústav jazykové přípravy

 

 

 

 

Patička