Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Technik systémů MaR na ZČU
Akademický pracovník /zdravotnický záchranář/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník /zdravotní laborant/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník /radiologický asistent/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
1-FAV 14a - academic worker - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 13a - academic worker - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 1a - academic worker - Doc. Brada, doc. Kohout, prof. Kolingerová, doc. Král, doc. Steinberger, Dr. Mouček
1-FAV 09 - academic worker - Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
1-FAV 07a - academic worker - Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1-FAV 06a - academic worker - Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
1-FAV 05a - academic worker - Prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
1-FAV 01a - academic worker - Doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.
1-FAV 14a - akademicky pracovnik - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 13a - akademicky pracovnik - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 11a - akademicky pracovnik - Doc. Brada, doc. Kohout, prof. Kolingerová, doc. Král, doc. Steinberger, Dr. Mouček
1-FAV 09a - akademicky pracovnik - Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
1-FAV 07a - akademicky pracovnik - Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1-FAV 06a - akademicky pracovnik - Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
1-FAV 05a -_akademicky pracovnik - Prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
1-FAV 01a - _akademicky pracovnik - Doc. Ing. Ondřej Straka
Vedoucí centra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické
Pracovník pro velkoformátový tisk a knižní vazbu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický pracovní Katedry energetický strojů a zařízení Fakulty strojní
3-Great Britain_academic worker- Prof. Julie Beadle-Brown
3-Velká Británie_akademický pracovník - Prof. Julie Beadle-Brown
Akademický pracovník /asistent/ Katedry filozofie Fakulty filozofické
Akademický pracovník /asistent/ Katedry filozofie Fakulty filozofické
Akademický pracovník Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií
Referent dopravy
Akademický pracovník (docent) Katedry podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické
Pracovník pro vnější a vnitřní komunikaci Fakulty elektrotechnické
Mytí bílého nádobí Správa kolejí a menz
Lektor češtiny pro cizince, rodilý mluvčí Ústavu jazykové přípravy
Mytí bílého nádobí - Správa kolejí a menz
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry rehabilitačních oborů /fyzioterapie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry rehabilitačních oborů /ergoterapie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií
Postdok Výzkumného centra Nové technologie
Doktorand /postgraduate researcher/ Výzkumného centra Nové technologie
Junior software developer Výzkumného centra Nové technologie
Systémový specialista RICE Fakulty elektrotechnické
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Archív

Patička