Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Organizační pracovník spisovny a archivu 23.7.2018
akademický pracovník 3 - Německo
Akademický pracovník Katedry správního práva Fakulty právnické
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní
Akademický pracovník Katedry technologie obrábění Fakulty strojní
akademický pracovník 3-USA-01 prof. Douglas O.Smith / prof. Mike Kohout
akademický pracovníik 3-Portugalsko
akademický pracovník 3-Itálie-02
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní
Akademický pracovní /docent/ Katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické
Technik systémů MaR na ZČU
academic worker 2-FEL
academic worker 1-FEL 01a - prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní
academic worker 1-FEL 03 - doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
adademic worker 1-FEL 02 - doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
Akademický pracovník /asistent/ Katedry teoretické elektrotechniky Fakulty elektrotechnické
Asistentka děkana na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara
Vedoucí Střediska projektových aktivit Fakulty ekonomické
1-FEK_01-academic_worker_Doc_Dr_Ing_Miroslav_Plevný
1-FEK_01-akademický_pracovník-mentor_Doc_Dr_Ing_Miroslav_Plevný
1-NTC_03- researcher - Ing. Jan Vychytil, Ph.D.
1-NTC_03- vědecký pracovník - mentor Ing. Jan Vychytil, Ph.D.
1-NTC_02 - researcher - Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.
1-NTC_02- vědecký pracovník - mentor Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.
1-NTC_01- researcher - Ing. Jan Očenášek, Ph.D.
1-NTC_01- vědecký pracovník - mentor Ing. Jan Očenášek, Ph.D.
1-FST_05-academic_worker_Prof_Ing_Václav_Uruba_CSc
1-FST_05-akademický_pracovník_mentor_Prof_Ing_Václav_Uruba_CSc
1-FST_04-academic_worker_Prof_Ing_Josef_Basl_CSc
1-FST_04-akademický_pracovník_mentor_Prof_Ing_Josef_Basl_CSc
1-FST_03-academic_worker_Doc_Ing_Miloslav_Kepka_CSc
1-FST_03-akademický_pracovník_mentor_Doc_Ing_Miloslav_Kepka_CSc
1-FST_02_academic_worker_Doc_Ing_Ludmila_Kučerová_PhD
1-FST_02-akademický_pracovník-mentor_Doc_Ing_Ludmila_Kučerová_PhD
1-FST_01_academic_worker_Prof_Dr_Ing_Antonín_Kříž
1_FST_01-akademický_pracovník-mentor_Prof_Dr_Ing_Antonín_Kříž
Docent/Odborný asistent Katedry marketingu,obchodu a služeb/Fakulta ekonomická
Akademický pracovník /zdravotnický záchranář/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník /zdravotní laborant/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník /radiologický asistent/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
1-FAV 14a - academic worker - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 13a - academic worker - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 1a - academic worker - Doc. Brada, doc. Kohout, prof. Kolingerová, doc. Král, doc. Steinberger, Dr. Mouček
1-FAV 09 - academic worker - Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
1-FAV 07a - academic worker - Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1-FAV 06a - academic worker - Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
1-FAV 05a - academic worker - Prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
1-FAV 01a - academic worker - Doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.
1-FAV 14a - akademicky pracovnik - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 13a - akademicky pracovnik - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
1-FAV 11a - akademicky pracovnik - Doc. Brada, doc. Kohout, prof. Kolingerová, doc. Král, doc. Steinberger, Dr. Mouček
1-FAV 09a - akademicky pracovnik - Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
1-FAV 07a - akademicky pracovnik - Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1-FAV 06a - akademicky pracovnik - Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
1-FAV 05a -_akademicky pracovnik - Prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
1-FAV 01a - _akademicky pracovnik - Doc. Ing. Ondřej Straka
Vedoucí centra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické
Akademický pracovní Katedry energetický strojů a zařízení Fakulty strojní
Akademický pracovník /asistent/ Katedry filozofie Fakulty filozofické
Mytí bílého nádobí Správa kolejí a menz
Mytí bílého nádobí - Správa kolejí a menz
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry rehabilitačních oborů /fyzioterapie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry rehabilitačních oborů /ergoterapie/ Fakulty zdravotnických studií
Doktorand /postgraduate researcher/ Výzkumného centra Nové technologie
Junior software developer Výzkumného centra Nové technologie
Systémový specialista RICE Fakulty elektrotechnické
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Archív

Patička