Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Akademičtí pracovníci /asistenti, odborní asistenti, profesor/ Katedry designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Aakademický pracovník /odborný asistent/ Katedry psychologie Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické
Akademický pracovník 3 - Polsko
Akademický pracovník /docent/ Katedry ekonomie a kvantitativních metod Fakulty ekonomické
Vědecký asistent Katedry Marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické
Akademický pracovník (docent, odborný asistent) Katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické
Akademický pracovník 3 - Německo 01
Technik ICT ústavu Nové technologie - výzkumné centrum
Akademický pracovník vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní
Právník/právnička Odboru právního
Academic worker 2-FF
VR-vyzva-EN-FST05 - prof. Ing. Václav Uruba
VR-vyzva-EN-FST04 - prof. Ing. Josef Basl, CSc.
VR-vyzva-EN-FEL02 - doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
VR-vyzva-EN-2 FEL senior
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Vedoucí katedry Centra tělesné výchovy a sportu
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické
Akademický pracovník Katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické
Technik systémů MaR na ZČU
Mytí bílého nádobí Správa kolejí a menz
Mytí bílého nádobí - Správa kolejí a menz
Junior software developer Výzkumného centra Nové technologie
Systémový specialista RICE Fakulty elektrotechnické
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Archív

Patička