Přejít k obsahu

Akreditační komise ZČU

Akreditační komise ZČU

Akreditační komise ZČU (AK ZČU) je iniciačním a poradním orgánem rektora ZČU (čl. 4 směrnice rektora č. 3R/2002 - Zásady kreditního systému). Předseda AK ZČU je jmenován rektorem ZČU. Administrativní stránku činnosti AK ZČU zabezpečuje úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost ZČU.

AK ZČU vykonává činnosti stanovené směrnicí rektora č. 3R/2002 Zásady kreditního systému, dodatek č. 1.

 

Dokument Datum
Složení akreditační komise ZČU - 46R/2014, dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 12. 4. 2016
Podkladové materiály pro jednání AK ZČU viz http://doc.zcu.cz 13. 4. 2016

Patička