Přejít k obsahu

Kreditní skupina

Kreditní skupina

 

Statut

Poradní sbor prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz Statut ZČU v Plzni, článek 28).

 

Složení kreditní skupiny

Zástupci všech pedagogických pracovišť jmenovaní děkany (řediteli) pracovišť.

Dokument Datum
Složení kreditní skupiny 12.4.2016

 

Obsah činnosti

  • Koordinace studijních činností.
  • Příprava podkladů pro řešení studijních otázek ve všech grémiích univerzity.

 

Závěry z jednání

Dokument Datum
Kreditní skupina - závěry z jednání 15.02.2011

 

Schválené dokumenty

Dokument Datum
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2018/19 4.09.2018
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2017/18 19.09.2017
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2016/17 11.04.2017
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2015/16 10.08.2015
Dopis katedrám - Informace k předzápisu studentů na ak. r. 2014/15 a ukončení ak. r. 2013/14 02.09.2014
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2014/15 02.09.2014
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2013/14 03.09.2013
Využití poslucháren ve zkouškovém období v ak. roce 2012/2013 27.09.2012
Využití poslucháren ve zkouškovém období 21.09.2011
Harmonogram činností na úseku studijní agendy - AR 2012/13 03.09.2012
Zveřejňování kvalifikačních prací - postup 11.06.2010
Vydávání dokladů o absolvování - postup 18.05.2010
Zabezpečení mobilit - text 11.12.2008
Zabezpečení mobilit - procesní model 01.12.2010
Evidence studijních výsledků - proces 16.06.2008
Evidence studijních výsledků - pokyn prorektora č. 8P/2009 11.12.2009

 

Informace pro členy kreditní skupiny

  • přístup k podkladům pro jednání kreditní skupiny: http://doc.zcu.cz (přihlašovací jméno a heslo je stejné jako do ORION XP)
  • termín příštího jednání: 21. dubna 2016 v 10.00 hodin, místnost UR007

Patička