Přejít k obsahu

Základní informace

Univerzitní knihovna (UK) buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU.
Adresa: Univerzitní knihovna, Univerzitní 18, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 637 700
Fax: +420 377 637 702
E-Mail: faitova@uk.zcu.cz
WWW: http://www.knihovna.zcu.cz/                                                        

Vedení pracoviště

ředitelka univerzitní knihovny PhDr. Miloslava Faitová
sekretářka univerzitní knihovny Bc. Martina Martínková

Patička