Přejít k obsahu

Základní informace

Odbor Vnější vztahy je rozdělen na oddělení komunikace a oddělení marketingu. Zajišťuje komunikaci v rámci univerzity i mimo ni, propagaci a prezentaci ZČU.

Hlavní činnosti:

Oddělení komunikace:

Oddělení marketingu:

  • Zajišťuje propagaci a prezentaci ZČU formou výstav a reklamních kampaní
  • Organizuje akce na celouniverzitní úrovni: Dny vědy a techniky, Běh s rektorem, Pivo s rektorem, reprezentační ples ZČU
  • Koordinuje vztahy s absolventy – spravuje webové stránky absolvent.zcu.cz, zajišťuje činnost Klubu absolventů, pořádá Festival absolventů
  • Spravuje prezentaci ZČU na sociálních sítích – Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn
  • Zajišťuje propagační předměty ZČU
  • Zajišťuje rezervaci reklamních ploch v menzách, půjčování roll up bannerů a stánků
  • Zajišťuje komunikaci s partnery ZČU a přípravu smluv
  • Vytváří mediální obraz ZČU a součástí
  • Zajišťuje účast ZČU na kulturních, společenských, propagačních a jiných akcích


Mgr. Kamila KOLÁŘOVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
Vnější vztahy
Místnost:
Telefon:
37763 1070 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí odboru Vnější vztahy

Pracoviště: Vnější vztahy

Nadřazené pracoviště Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy (PR-R)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník
Telefon +420 37763 1070 volat  UR317  (vedoucí odboru) (VV)
Mobil +420 606745215  UR317  (vedoucí odboru) (VV)

Další informace

Patička