Přejít k obsahu

Vydané sborníky

Oddělení vydavatelství a tiskových služeb nezajišťuje distribuci níže uvedených sborníků. Případní zájemci nechť se laskavě obrátí na editory jednotlivých sborníků.

Informace pro editory sborníků ze ZČU: pro přidělení ISBN ZČU prosím vyplňte formulář "žádost o přidělení ISBN" a odešlete jej na e-mail: vydavatel@uk.zcu.cz.

Přehled vydaných sborníků:

Rok vydání 2017

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol
editor: Jan Rychlík
ISBN 978-80-261-0713-2

Fakulta aplikovaných věd

název: 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition
editoři: Šárka Zuzjaková, Milan Kubásek
ISBN 978-80-261-0754-5

název: Computational Mechanics 2017
editoři: Vítězslav Adámek, Alena Jonášová, Stanislav Plánička, Martin Zajíček
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0748-4

Fakulta elektrotechnická

název: Elektrotechnika a informatika 2017
editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-261-0712-5

název: Applied Electronics 2017
editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-261-0641-8

Fakulta filozofická

název: Castellologica bohemica 17
editoři: Josef Hložek, Petr Menšík
ISBN 978-80-261-0747-7

Fakulta strojní

název: Průmyslové inženýrství 2017
redigoval: Marek Bureš
ISBN 978-80-261-0725-5

název: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách: sborník z 12. konference
redigoval: Lukáš Struna
ISBN 978-80-261-0741-5

název: Manufacturing Technology - Pilsen 2017: Book of Abstracts
editorky: Vladimíra Kopečná, Kateřina Bícová
ISBN 978-80-261-0636-4

Fakulta právnická

název: Naděje právní vědy 2017: Právní věda v praxi
editoři: Eva Benešová, Kateřina Burešová, Patrik Kurz
ISBN 978-80-261-0742-2

Fakulta zdravotnických studií

název: 3. ročník studentské vědecké konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
editor: Petr Simbartl
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0739-2

název: Teoretické vymezení pojmů ve vztahu k implementaci ošetřovatelských intervencí
editor: Alexandra Archalousová
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0752-1

název: Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb
editor: Lukáš Štich
ISBN 978-80-261-0701-9

Ústav jazykové přípravy

název: Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace: 3. ročník mezinárodního vědeckého semináře
editor: Karel Dach, Olga Vishnyakova
ISBN 978-80-261-0768-2

Rok vydání 2016

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: Bezpečnostní politika a její aplikace na VŠ
editor: Jan Rychlík
ISBN 978-80-261-0625-8

Fakulta aplikovaných věd

název: COMPUTATIONAL MECHANICS 2016
editor: Vítězslav Adámek
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0647-0

název: The 4th International Workshop & The 3rd International Mini Workshop on Solution Plasma and Molecular Technology: Abstract Book
editor: Eriko Kondo, Pavel Baroch
ISBN 978-80-261-0630-2

název: Experimental Stress Analysis 2016: Book of extended abstracts
editor: František Plánička, Jan Krystek
ISBN 978-80-261-0623-4

název: Experimental Stress Analysis 2016
editor: František Plánička, Jan Krystek
sborník na CD
ISBN 978-80-261-0624-1

název: SDE 2014. XXIX Seminar in Differential Equations. Volume I. Differential Variational Inequalities: A Gentle Invitation
editoři: Gabriela Holubová, Petr Nečesal
ISBN 978-80-261-0615-9
on-line verze

název: Studentská vědecká konference FAV 2016 - magisterské a doktorské studijní programy
editor: Vladimír Lukeš
ISBN 978-80-261-0621-0

název: Studentská vědecká konference FAV 2016 - bakalářské studijní programy
editor: Vladimír Lukeš
sborník na CD
ISBN 978-80-261-0622-7

Fakulta ekonomická

název: Trendy v podnikání 2016
Recenzovaný sborník příspěvků na CD
ISBN 978-80-261-0648-7

název: Proceedings of the semestral course between University of West Bohemia and Marquette University
Academic year: 2015/2016
editor: Petra Taušl Procházková
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0658-6

Fakulta elektrotechnická

název: 2016 Conference on  Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
editor: Pavel Trnka
ISBN 978-80-261-0635-7

název: Applied Electronics 2016
editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-261-0601-2

název: ISSE 2016: 39th International Spring Seminar on Electronics Technology: Extended Abstracts
editor: kolektiv
ISBN 978-80-261-0618-0

Fakulta filozofická

název: Castellologica bohemica 16
editoři: Josef Hložek, Petr Menšík
ISBN 978-80-261-0652-4

Fakulta pedagogická

název: Literarische Texte im DaF-Unterricht
editoři: Elke Mehnert, Michaela Voltrová, Julia Průcha-Wittmann
ISBN 978-80-261-0659-3

název: Deutsch an der Grenze
editoři: Michaela Voltrová, Thomas Stahl, Clemens Tonsern
ISBN 978-80-261-0443-8

název: Hry 2016 (výzkum a aplikace)
editoři: Petr Valach, Luboš Chavát
ISBN 978-80-261-0646-3
sborník na CD

název: Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku
editoři: Marie Slavíková, Jan Král
ISBN 978-80-261-0677-7
sborník on-line

Fakulta strojní

název: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách: sborník z 11. konference
redigovali: Lukáš Struna a Václav Liška
ISBN 978-80-261-0644-9

název: Průmyslové inženýrství 2016: mezinárodní studentská vědecká konference
editor: Marek Bureš
ISBN 978-80-261-0629-6

název: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2016
editor: Roman Gašpár
ISBN 978-80-261-0626-5
sborník na CD

Fakulta zdravotnických studií

název: Sborník příspěvků: 2. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
ISBN 978-80-261-0656-2
sborník na CD

Ústav jazykové přípravy

název: Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace: 2. ročník mezinárodního vědeckého semináře
ISBN 978-80-261-0668-5

Rok vydání 2015

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: Studijní a informační systémy a IS na podporu výzkumu a vývoje
editor: Jan Rychlík
ISBN 978-80-261-0507-7

Fakulta aplikovaných věd

název: COMPUTATIONAL MECHANICS 2015
editoři: Vítězslav Adámek, Martin Zajíček, Alena Jonášová
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0568-8

název: Studentská vědecká konference FAV 2015 - magisterské a doktorské studijní programy
editor: Vladimír Lukeš
ISBN 978-80-261-0505-3

název: Studentská vědecká konference FAV 2015 - bakalářské studijní programy
editor: Vladimír Lukeš
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0506-0

Fakulta ekonomická

název: Mathematical Methods in Economics 2015: Conference Proceedings
editoři: David Martinčík, Jarmila Ircingová, Petr Janeček
ISBN 978-80-261-0538-1

název: Mathematical Methods in Economics 2015: Book of Abstracts
editoři: David Martinčík, Jarmila Ircingová, Petr Janeček
ISBN 978-80-261-0537-4

název: Mathematical Methods in Economics 2015: Conference Proceedings
editoři: David Martinčík, Jarmila Ircingová, Petr Janeček
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0539-8

název: Proceedings of the semestral course between University of West Bohemia and Marquette University
Academic year: 2013/2014 and 2014/2015
editor: Petra Taušl Procházková
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0544-2

Fakulta elektrotechnická

název: Elektrotechnika a informatika 2015
editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-261-0514-5

název: Elektrotechnika a informatika 2015
editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-261-0515-2
sborník na CD

název: Applied Electronics 2015
editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-261-0385-1

název: AMTEE '15
editoři: Ivo Doležal, Pavel Karban, Petr Kropík a Lenka Šroubová
ISBN 978-80-261-0527-5

název: 19th International Symposium on High Voltage Engineering
editor: Rainer Haller
ISBN 978-80-261-0476-6

Fakulta filozofická

název: Castellologica bohemica 15
editoři: Zlata Gersdorfová, Petr Menšík
ISBN 978-80-261-0571-8

název: The Vienna Circle in Czechoslovakia
editoři: Radek Schuster, Stefanie Dach, Friedrich Stadler
ISBN 978-80-261-0440-7

Fakulta pedagogická

název: Historická dílna X: sborník příspěvků přednesených v roce 2015
editoři: Lenka Špačková, Jiří Stočes
ISBN 978-80-261-0576-3

název: Historická dílna IX: sborník příspěvků přednesených v roce 2014
editoři: Lenka Špačková, Jiří Stočes
ISBN 978-80-261-0575-6

název: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu
editoři: Dagmar Šafránková, Ladislav Podroužek
ISBN 978-80-261-0521-3

název: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu
editoři: Dagmar Šafránková, Ladislav Podroužek, Josef Slowík
ISBN 978-80-261-0551-0
sborník na CD

název: Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi
editor: Jiřina Svobodová
ISBN 978-80-261-0589-3

název: Postavení ruštiny v globálním světě
editor: Jana Sováková
ISBN 978-80-261-0590-9

název: 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE
editor: Petr Simbartl
ISBN 978-80-261-0559-6
sborník na CD

název: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19
editoři: Vladimír Vochozka, Vít Bednář, Ota Kéhar, Miroslav Randa
ISBN 978-80-261-0439-1

název: Olympiáda techniky Plzeň 2015
editoři: Jarmila Honzíková, Petr Simbartl
ISBN 978-80-261-0518-3
on-line verze

název: Role of Fieldwork in Geomorphology
editoři: Pavel Mentlík, Václav Stacke
ISBN 978-80-261-0496-4

Fakulta právnická

název: Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi
editor: Jindřich Psutka
ISBN 978-80-261-0587-9

Fakulta strojní

název: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
editor: kolektiv autorů
ISBN 978-80-261-0522-0

název: Průmyslové inženýrství 2015: mezinárodní studentská vědecká konference
editor: Marek Bureš
ISBN 978-80-261-0525-1

název: Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2015
ISBN 978-80-261-0509-1

název: Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů
editoři: Vladimíra Kopečná, Kateřina Bícová
ISBN 978-80-261-0304-2

Fakulta zdravotnických studií

název: Sborník příspěvků: 1 studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
ISBN 978-80-261-0555-8

název: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. - Sborník příspěvků
editor: Kateřina Ratislavová
ISBN 978-80-261-0503-9 (on-line verze)

Ostatní

název: Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace
Sborník přednášek
ISBN 978-80-261-0504-6

název: Genius loci českého jihozápadu X
Sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
editor: Svatoslava Marková
ISBN 978-80-261-0599-2

Rok vydání 2014

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: SOCIÁLNÍ SÍTĚ. MOBILNÍ APLIKACE
editor: Jan Rychlík
ISBN 978-80-261-0362-2

Fakulta aplikovaných věd

název: COMPUTATIONAL MECHANICS 2014
editor: Vítězslav Adámek
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0429-2

název: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2014
editoři: Vladislav Laš, Jan Krystek
ISBN 978-80-261-0355-4

Fakulta ekonomická

název: TRENDY V PODNIKÁNÍ 2014
Recenzovaný sborník příspěvků na CD, editoři: Lenka Čechurová, Milena Jiřincová
ISBN 978-80-261-0444-5

Fakulta elektrotechnická

název: Elektrotechnika a informatika 2014
editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-261-0367-7 (1. část), ISBN 978-80-261-0366-0 (2. část), ISBN 978-80-261-0368-4 (3. část)

název: Elektrotechnika a informatika 2014
editor: Jaroslav Fiřt
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0369-1

název: 24 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ELECTRONICS
editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-261-0276-2

název: PROCEEDINGS OF INTENSIVE PROGRAMME 2014
editorka: Miloslava Tesařová
ISBN 978-80-261-0356-1
on-line verze

Fakulta filozofická

název: Castellologica bohemica 14
editor: Zlata Gersdorfová
ISBN 978-80-261-0453-7

název: Student Archaeology in Europe
editor: Petr Krištuf, David Novák, Peter Tóth, Dagmar Vokounová Franzeová
ISBN 978-80-261-0420-9

název: Veřejná archeologie 5: příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7/2013
editoři: Michal Bureš, Ladislav Šmejda, Miroslava Šmolíková
ISBN 978-80-261-0384-4

název: KOSMOLOGIE A ANTROPOLOGIE: MÍSTA ČLOVĚKA V KOSMU
editorka: Anna Lukešová
ISBN 978-80-261-0361-5

Fakulta pedagogická

název: Bilingvismus a interference - slovanské jazyky
editorka: Jiřina Svobodová
ISBN 978-80-261-0447-6

název: Historická dílna VIII
Sborník příspěvků přednesených v roce 2013, editoři: Lenka Špačková, Jiří Stočes
ISBN 978-80-261-0399-8

název: Výuka regionálních dějin na základní škole: formy, metody, koncepce, zkušenosti
editorka: Eva Mušková
ISBN 978-80-261-0435-3

název: Čteme, překládáme, komentujeme: rusko-české a česko-ruské překlady dětských povídek
editorka: Jana Sováková
ISBN 978-80-261-0448-3

název: ISVK 2014 FPE: sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014
Sborník na DVD
ISBN 978-80-261-0427-8

název: HRY 2014 : (Výzkum a aplikace)
editoři: Petr Valach, Luboš Charvát
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0426-1

název: MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ FYZIKY 6. Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti
ISBN 978-80-261-0374-5
Sborník na CD

název: OLYMPIÁDA TECHNIKY PLZEŇ 2014
Sborník příspěvků z mezinárodní studetské odborné konference na CD, editoři: Jarmila Honzíková, Jan Krotký
IBSN 978-80-261-0371-4
on-line verze

Fakulta strojní

název: 28th Turbomachinery Workshop: Book of Abstracts
editor: Roman Čermák
ISBN 978-80-261-0446-9
on-line verze

název: ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ELEKTRÁRNÁCH
editor: Václav Mentl
ISBN 978-80-261-0406-3

název: Energetické stroje a zařízení 2014
Sborník na CD, editor: Roman Gašpár
ISBN 978-80-261-360-8

název: ES 2014. Power system engineering, thermodynamics & fluid flow 2014
Sborník na CD, editor: Roman Gašpár
ISBN 978-80-261-0348-6

název: EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014
editor: Miroslav Hejzek
ISBN 978-80-261-0376-9

název: EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014
Sborník na CD, editor: Miroslav Hejzek
ISBN 978-80-261-0377-6

Fakulta zdravotních studií

název: CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ V. Ošetřovatelská péče ve 21. století
Sborník na CD, editorka: Lucie Kašová
ISBN 978-80-261-0363-9

Nové technologie - Výzkumné centrum

název: COATINGS FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0433-9

název: HUMAN BIOMECHANIS 2014
editoři: Luděk Hynčík, Veronika Nováková
ISBN 978-80-261-0421-6
on-line verze

Ústav jazykové přípravy

název: JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA V TERCIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Sborník na CD, editorka: Jana Čepičková
ISBN 978-80-261-0307-3

Rok vydání 2013

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: CLOUDY A CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ. Sborník příspěvků ke konferenci
editor: Jan Rychlík
ISBN 978-80-261-0254-0

Fakulta aplikovaných věd

název: COMPUTATIONAL MECHANICS 2013
editor: Vítězslav Adámek
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0282-3

název: POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY A DIAGNOSTIKA PAD 2013
editoři: Vlastimil Vavřička, Stanislav Racek, Karel Dudáček
ISBN 978-80-261-0270-0

název: XIV. ročník celostátní konference se zahraniční účastí SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ
editor: František Plánička
ISBN 978-80-261-0251-9 

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 23.5.2013. MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
editor: Vladimír Lukeš
ISBN 978-80-261-0238-0

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 23.5.2013. MAGISTERSKÉ A DOKTORKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
editor: Vladimír Lukeš
Sborník rozšířených abstraktů na CD
ISBN 978-80-261-0239-7

Fakulta ekonomická

název: TRENDY V PODNIKÁNÍ 2013
Recenzovaný sborník příspěvků na CD, editor: Kateřina Mičudová
ISBN 978-80-261-0321-9

Fakulta elektrotechnická

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2013. Část třetí - Elektroenergetika
ISBN 978-80-261-0234-2

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2013. Část druhá - Elektronika
ISBN 978-80-261-0232-8 

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2013. Část první - Elektrotechnika
ISBN 978-80-261-0233-5

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2013
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0235-9

název: 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ELECTRONICS
Sborník eferátů mezinárodní konference, editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-261-0166-6

název: DIAGNOSTIKA ´13
Sborník příspěvků z konference, editor: Václav Mentlík
ISBN 978-80-261-0210-6

Fakulta filozofická

název: A SEARCH FOR IDENTITY
Editorky: Ivona Mišterová, Eva Skopečková
ISBN 978-80-261-0312-7

název: MLADÁ POLITOLOGIE
Sborník z konference studentů doktorských studijních programů v oblasti politických věd, editoři: Vladimír Naxera, Petr Krčál
IBSN 978-80-261-0324-0
on-line verze

název: VĚDĚNÍ ANTIKY A ZROZENÍ MODERNÍ VĚDY: PŘEKONÁNÍ NEBO INSPIRACE?
Sborník abstraktů, editoři: Anna Lukešová, Radim Kočandrle
ISBN 978-80-261-0284-7

název: 19th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS - ABSTRACTS
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, editor: Jan Turek
ISBN 978-80-261-0255-7

Fakulta pedagogická

název: HISTORIE 2012
Sborník z 18. celostátní studentské vědecké konference konané 11. a 12. dubna 2013 v Plzni, editorka: Eva Mušková
ISBN 978-80-261-0339-4

název: HISTORICKÁ DÍLNA VII.
Sborník příspěvků přednesených v roce 2012, editoři: Lenka Špačková, Jiří Stočes
ISBN 978-80-261-0315-8

název: ISVK 2013
Sborník příspěvků z 3. interdiscipllinární studentské vědecké konference doktorandů FPE na CD
ISBN 978-80-261-0281-6

název: CIZÍ JAZYKY IX. Rusko: země - jazyk - kultura
ISBN 978-80-261-0303-5

název: OLYMPIÁDA TECHNIKY PLZEŇ 2013
Sborník příspěvků z mezinárodní studetské odborné konference na CD, editoři: Jarmila Honzíková, Jan Krotký
IBSN 978-80-261-0249-6
on-line verze

Fakulta právnická

název: Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva
editor: Jindřich Psutka
ISBN 978-80-261-0481-0

Fakulta strojní

název: ES 2013
Sborník na CD, editor: Roman Gašpár
ISBN 978-80-261-0230-4

název: ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ELEKTRÁRNÁCH
Sborníku 8. konference, editor: Václav Liška
ISBN 978-80-261-0272-4

název: SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 2013
editoři: Jan Schubert, Zdeněk Česánek
ISBN 978-80-261-0231-1 

název: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 2013
editorky: Vladimíra Kopečná, Ing. Kateřina Bícová
ISBN 978-80-261-0136-9

Fakulta zdravotnických studií

název: CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ IV. Spojujeme vzdělávání a praxi
Sborník na CD, editorka: Kateřina Ratislavová
ISBN 978-80-261-0248-9

NTC

název: BEYOND AI: ARTIFICAL GOELM INTELLIGENCE 2013
Sborník z mezinárodní konference, editor: Jan Romportl
ISBN 978-80-261-0275-5

Rok vydání 2012

Fakulta aplikovaných věd

název: SDE 2012. XXVIiI Seminar in Differential Equations.
editor: Petr Nečesal
ISBN 978-80-261-0209-0

název: SDE 2010. XXVII Seminar in Differential Equations. Vol II.
editor: Petr Nečesal
ISBN 978-80-261-0186-4

název: SDE 2010. XXVII Seminar in Differential Equations. Vol I.
editor: Petr Nečesal
ISBN 978-80-261-0168-0

název: COMPUTATIONAL MECHANICAS 2012
sborník na CD, editor. Vítězslav Adámek
ISBN 978-80-261-0157-4

název: PROCEEDING OF THE 1 CZECH-RUSSIAN FORUM OF YOUNG SCIENTISTS
editor: Miloš Železný
ISBN 978-80261-0151-2

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 31.5.2012. MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
editoři: Vladimír Lukeš, Miroslav Byrtus
ISBN 978-80-261-0127-7

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 31.5.2012. MAGISTERSKÉ A DOKTORKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
editoři: Vladimír Lukeš, Miroslav Byrtus
Sborník rozšířených abstraktů na CD
ISBN 978-80-261-0128-4

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 31.5.2012. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
editoři: Vladimír Lukeš, Miroslav Byrtus
Sborník rozšířených abstraktů na CD
ISBN 978-80-261-0129-1

název: PATCMC 2012. Book of Extended Abstracts
editoři: Pavel Baroch, Milan Kubásek
ISBN 978-80-261-0133-8

název: SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ. XIII. ročník celostátní konference se zahraniční účastí
Sborník referátů, editoři: František Plánička, Vlastimil Vacek
ISBN 978-80-261-0116-1

název: APPLIED MECHANICS 2012. 14th International Conference
Sborník příspěvků z konference, editoři: Vladimír Lukeš, Michal Hajžman, Miroslav Byrtus
ISBN 978-80-261-0097-3

Fakulta ekonomická

název: CHOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ NA TRHU A JEHO VNÍMÁNÍ ZÁKAZNÍKEM
ISBN 978-80-261-0171-0

název: TRENDY V PODNIKÁNÍ 2012
Sborník na CD, ISBN 978-80-261-0100-0

název: INTERCULTURAL COMMUNICATION IN BUSINESS ENVIRONMENT
ISBN 978-80-261-0099-7

Fakulta filozofická

název: S. C. PEPPER: SETKÁVÁNÍ METAFYZIKY S ESTETIKOU
Sborník příspěvků, editoři: Martin Kaplický, Miloš Ševčík, Ludmila Dostálová
ISBN 978-80-261-015-8 

název: KOMUNIKACE V JAZYJKOVÉ A KULTURNÍ ROZMANITOSTI
Sborník na CD, Editorky: Ivona Mišterová, Marie Fenclová
ISBN 978-80-261-0187-1

název: ORGANON VIII: Calculemus
Editor: Ludmila Dostálová
ISBN 978-80-261-0145-1 

název: KONSTRUOVÁNÍ MINULOSTI
Sborník z konference, editor: Petr Krištuf
ISBN 978-80-261-0164-2

název: BEYOND AI. Artifical Dreams
ISBN 978-80-261-0102-4 

Fakulta pedagogická

název: SCAMNA SUPER MISAM 3.
Sborník, editorka: Eva Mušková
ISBN 978-80-261-0172-7 

název: HRY 2012
Sborník na CD, editoři: Jaromír Votík, Luboš Charvát 
ISBN 978-80-261-0160-4

název: CHILDREN`S IDENTITY, CULTURE AND MEDIA IN VISEGRAD CONTEXT
Sborník, editor: Jan Mašek
ISBN 978-80-743-504-5

název: ISVK 2012
Sborník příspěvků 2. interdiscipllinární studentské vědecké konference doktorandů FPE na CD
ISBN 978-80-261-0155-0

název: OLYMPIÁDA TECHNIKY PLZEŇ 2012
Sborník příspěvků z mezinárodní studetské odborné konference na CD, editoři: Jarmila Honzíková, Jan Krotký
IBSN 978-80-261-0131-4
on-line verze

Fakulta strojní

název: ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ELEKTRÁRNÁCH
Sborník ze 7. konference, editor: Michal Chocholoušek
ISBn 978-80-261-0153-6

název: SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 2012
Sborník příspěvků, editor: Pavel Žitek
ISBN 978-80-261-0112-3

název: ES 2012. Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin
Sborník na CD, editor: Pavel Žitek
ISBN 978-80-261-0113-0

Fakulta zdravotnických studií

název: VZDĚLÁVÁNÍ A NOVINKY V PŘEDNEMOCNIČNÍ A NEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI
Sborník na CD, ISBN 978-80-261-0163-5

název: CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ III. Máme si co říct
Sborník příspěvků na CD, editor: Kateřina Ratislavová
ISBN 978-80-261-0124-6

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: OPEN SOURCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Sborník příspěvků ke konference EUNIS-CZ
ISBN 978-80-261-0149-9, editor: Jan Rychlík

NTC

název: NOVÝ SVĚTOVÝ (NE)ŘÁD. Hledání nové rovnováhy světa
Sborník na DVD, editorka: Marie Benediktová Větrovcová
ISBN 978-80-261-0211-3

Rok vydání 2011

Fakulta aplikovaných věd

název: MOPP 2011
Sborník příspěvků ze 13. ročníku mezinárodního semináře konaného 24.-25. listopadu 2011 na CD
ISBN 978-80-261-0060-7

název: COMPUTATIONAL MECHANICS 2011
Sborník příspěvků z konference konané 7.-9. září 2011 na CD
ISBN 978-80-261-0027-0

název: PROCEEDINGS ADDENDUM. Student`s section
Sborník příspěvků
ISBN 978-80-261-0069-0

název: PATCMC 2011
Sborník abstraktů z konference konané ve dnech 6.-8.6.2011
ISBN 978-80-261-0009-6

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE - Magisterské a doktorské studijní programy
ISBN 978-80-261-0000-3

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE - Magisterské a doktorské studijní programy
Sborník rozšířených abstraktů na CD
ISBN 978-80-7043-999-9

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE - Bakalářské studijní programy
Sborník rozšířených abstraktů na CD
ISBN 978-80-7043-998-2

Fakulta ekonomická

název: CHOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ NA TRHU A JEHO DOPAD NA CELOSPOLEČENSKÉ KLIMA V ČR
Sborník příspěvků, editor: Petr Cimler
ISBN 978-80-261-0055-3

název: TRENDY V PODNIKÁNÍ 2011
Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference na CD
ISBN 978-80-261-0051-5

název: PROCEEDINGS OF THE SEMESTRAL COURSE BETWEEN UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA AND MARQUETTE UNIVERSITY
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0041-6

název: HUMAN CAPITAL IN KOWLEDGE BASED ENVIRONMENT
editor: B. Mayer, J. Ircingová
ISBN 978-80-261-0014-0

název: VÝPOČTOVÁ EKONOMIE
Sborník 4. semináře, editor: Ladislav Lukáš
ISBN 978-80-7043-773-5

Fakulta elektrotechnická

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2011. Část třetí - Elektroenergetika
ISBN 978-80-261-0017-1

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2011. Část druhá - Elektronika
ISBN 978-80-261-0015-7

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2011. Část první - Elektrotechnika
ISBN 978-80-261-0016-4

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2011
Sborník na CD
ISBN 978-80-261-0013-3

název: RENEWABLE ENERGY SOURCES
Sborník příspěvků z konference, editor: Jan Mühlbacher
ISBN 978-80-261-0010-2

název: AMTEE ´11. Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering
Sborník příspěvků z konference, editor: Ivo Doležel
ISBN 978-80-7043-993-7

název: DIAGNOSTIKA ´11
Sborník příspěvků z konference, editor: Václav Mentlík
ISBN 978-80-261-0020-1

název: APPLIED ELECTRONICS
Sborník příspěvků z konference, editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-7043-987-6, ISSN 1803-7232

Fakulta filozofická

název: ORIENTALIA ANTIQUA NOVA XI
Sborník příspěvků, editor: Lukáš Pecha
ISBN 987-80-261-0037-9

název: ORGANON VII. NIHIL NOVI?
Sborník příspěvků ze semináře, editor: Ludmila Dostálová, Karel Šebela
ISBN 978-80-261-0035-5

název: CULTURES AS SIGN SYSTEMS AND PROCESSES
Sborník příspěvků, editor: Radek Schuster
ISBN 978-80-7043-924-1

Fakulta pedagogická

název: ISVK FPE
Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE na CD
ISBN 978-80-261-0032-4

název: MODERNÍ TREDNY V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ FYZIKY 5. Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti
Sborník z konference

název: OLYMPIÁDA TECHNIKY PLZEŇ 2011
Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference
ISBN 978-080-261-0002-7

název: TVOŘIVOST V POČÁTEČNÍM VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY
Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí věnované matematickému vzdělávání v primární škole
ISBN 978-80-7043-992-0

název: SCAMNA SUPER MISAM 2
Sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU
ISBN 978-80-7043-954-8

Fakulta právnická

název: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REKODIFIKACÍ. Sborník studentských příspěvků
editor: Jindřich Psutka
ISBN 978-80-261-0084-3

Fakulta strojní

název: POVRCHOVÁ INTEGRITA Z POHLEDU VÝZNAMNÝCH EVROPSKÝCH PRACOVIŠŤ
Sborník z 1. workshopu projektu OP VK
ISBN 978-80-261-0092-8

název: ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ELEKTRÁRNÁCH
Sborník z 6. konference
ISBN 978-80-261-0031-7

název: ES 2011 - Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin
Sborník příspěvků z konference na CD, editor: Pavel Žitek
ISBN 978-80-261-0004-1

název: SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 2011¨
Sborník příspěvků
ISBN 978-80-7043-995-1

Fakulta zdravotnických studií

název: CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁMÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ II. - Vzděláváme se navzájem
Sborník abstrakt na CD z celostátní konference pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a poradní asistentky
ISBN 978-80-261-0003-4

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: ÚLOHA IS V DOBĚ MĚNÍCÍCH SE EKONOMICKÝCH PODMÍNEK VŠ
Sborník příspěvků ke konferenci EUNIS-CZ
ISBN 978-80-261-0006-5, editor: Jan Rychlík

Nové technologie - Výzkumné centrum

název: ČLOVĚK V NOVÝCH SVĚTECH
Sborník z 12. výjezdního interdisciplinárního semináře konaného 17.-20.1.2011, CD+2DVD
ISBN 978-80-7043-981-4

název: POLYMER COMPOSITES 2011
Sborník příspěvků z mezinárodní konference s přiloženým CD.
ISBN 978-80-7043-984-5

Rok vydání 2010

Fakulta aplikovaných věd

název: COMPUTATIONAL MECHANICS
Sborník příspěvků z konference konané v Nečtinech 8. - 10. listopadu 2010, editor: Vít Adámek
ISBN 978-80-7043-919-7

název: SVK 2010
Sborník rozšířených abstraktů na CD - magisterské a doktorské studijní programy
ISBN 978-80-7043-902-9

název: SVK 2010
Sborník rozšířených abstraktů na CD - bakalářské studijní programy
ISBN 978-80-7043-901-2

název: PATCMC - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS
Sborník příspěvků, Plzeň 26.-28. 5. 2010, editoři: Pavel Baroch, Milan Kubásek, ISBN 978-80-7043-894-7

název: STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2010
Magisterské a doktorské studijní programy, editoři: Miroslav Byrtus, Vladimír Lukeš, ISBN 978-80-7043-903-6

Fakulta ekonomická

název: VZDĚLÁNÍ A EKONOMIKA JAKO HLAVNÍ DETERMINANTY HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU
Sborník příspěvků z konference konané ve Spáleném Poříčí 19. - 20. března 2009, editoři: Karel Křikač, Bohuslav Šimek,
ISBN 978-80-7043-788-9

název: INTERCULTURAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES IN THE CZECH AND BAVARIAN REGION
Sborník případových studií, editoři: Bernt Mayer, Jarmila Ircingová, ISBN 978-80-7043-887-9

Fakulta elektrotechnická

název: RENEWABLE ENERGY SOURCES 2010
Sborník příspěvků z konference, editor: Jan Mühlbacher
ISBN 978-80-7043-893-0

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2010
Sborník příspěvků na CD, editor: Zdeněk Peroutka
ISBN 978-80-7043-888-6

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2010 - část první Elektrotechnika
Sborník příspěvků, editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-7043-913-5

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2010 - část druhá Elektronika
Sborník příspěvků, editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-7043-914-2

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2010 - část první třetí Elektrotechnika
Sborník příspěvků, editor: Jaroslav Fiřt
ISBN 978-80-7043-915-9

název: ESCO 2010
Sborník příspěvků z konference konané v Plzni 28. června - 2. července 2010, editor: Pavel Karban
ISBN 978-80-7043-898-5

název: CPEE 2010 - COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING
Sborník příspěvků z konference konané v Lázních Kynžvart 13. - 16. září 2010, editor: Václav Kotlan
ISBN 978-80-7043-899-2

název: APPLIED ELECTRONICS
Sborník příspěvků z konference konané v Plzni 8. - 9. září 2010, editor: Jiří Pinker
ISBN 978-80-7043-865-7, ISSN 1803-7232

název: TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXIV
Sborník příspěvků z konference konané v Plzni květen 2010, editor: Josef Linda, ISBN 978-80-7043-879-4

Fakulta filozofická

název: PLATONICA PILONICA I.
Sborník příspěvků plzeňského platónského kroužku, editoři: Kryštof Boháček, Jiří Stránský
ISBN 978-80-7043-948-7

název: ARCHEOLOGICKÁ STUDIA
Sborník z 1. studentské konference, editor: Petr Krištuf
ISBN 978-80-7043-949-4

název: JOHN STUART MILL. Komunikace a význam
Sborník příspěvků, editoři: Radek Bystřický, Jarmila Doubravová
ISBN 978-80-7043-797-1

název: MÉDIA A POLITIKA (vybrané problémy)
editor: Přemysl Rosůlek
ISBN 978-80-7043-841-1

Fakulta pedagogická

název: GEGEN-NEBEN-MITEINANDER
Sborník z konference, editoři: Lenka Adámková, Michaela Voltrová
ISBN 978-80-7043-968-5

název: HRY 2010
Sborník referátů na CD z 9. Mezinárodní vědecké konference konané v Nečtinech ve dnech 8.-9. dubna 2010, editor: Jaromír Votík
ISBN 978-80-7043-955-5

název: MEDIÁLNÍ PEDAGOGIKA V TEORII A PRAXI
Sborník příspěvků, editoři: Jan Mašek, Zdeněk Sloboda, Vladimíra Zikmundová
ISBN 978-80-7043-851-0

název: ČEŠTINA JE CIZÍ JAZYK 2010 - Úroveň A1 podle SERR
Sborník příspěvků z konference, editor: Milan Hrdlička
ISBN 978-80-7043-941-8

Fakulta strojní

název: ESCO 2010
Sborník příspěvků z konference konané v Plzni 28. června - 2. července 2010, editor: Pavel Karban
ISBN 978-80-7043-898-5

název: POWER SYSTEM ENGINEERING, TERMODYNAMICS&FLUID FLOW 2010
Sborník příspěvků z konference konané v Plzni 17. - 18. června 2010, editoři: Pavel Žitek, Petr Milčák
ISBN 978-80-7043-912-8

název: ES 2010, Energetické stroje a zařízení, termomechnaika a mechanika tekutin
Sborník na CD, ISBN 978-80-7043-883-1

název: SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 2010
Sborník příspěvků, Plzeň 29. 4. 2010, editor: Pavel Žitek, ISBN 978-80-7043-884-8

Fakulta zdravotnických studií

název: ZDRAVÍ A PÉČE O ČLOVĚKA V 21. STOLETÍ
Recenzovaný sborník, Editorka: Ilona Mauritzová, ISBN 978-80-7043-908-1

název: SBORNÍK ANOTACÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Autoři: Ilona Mauritzová a Monika Valešová, Plzeň 2010, ISBN 978-80-7043-881-7

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: TRENDY A INOVACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VYSOKÝCH ŠKOL
Sborník příspěvků ke konferenci, Srní 10.-11.5. 2010, ISBN 978-80-7043-892-3

NTC

název: POLYMERNÍ KOMPOZITY 2010
Sborník z konference konané v Plzni 27. - 28. dubna 2010, editoři: Bronislav Foller, Jan Ortl, ISBN 978-80-7043-872-5

Ústav celoživotního vzdělávání

název: NA HRANICI DVOU SVĚTŮ, Česko-bavorská hranice 1948-1989
editor: Tomáš Jílek
ISBN 978-80-7043-880-0

název: MITIP 2008
Sborník z konference konané v Praze 12. - 14. listopadu 2008, Editor: Jan Hán, ISBN 978-80-7043-738-4

Rok vydání 2009

Fakulta aplikovaných věd

název: COMPUTATIONAL MECHANICS 2009
Sborník příspěvků na CD, Editoři: Vítězslav Adámek, Martin Zajíček
ISBN 978-80-7043-824-4

název: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2009
Konference Břasy-Darová 12.-13. březen 2009, Editoři: Vladislav Laš a Robert Zemčík, ISBN 978-80-7043-782-7

Fakulta ekonomická

název: HUMAN CAPITAL AND MANAGEMENT IN GLOBAL ENVIROMENT
Project of International Students Teams, Plzeň, 2009, Editoři: Dita Hommerová a Bernt Mayer, ISBN 978-80-7043-794-1

název: MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU
Sborník příspěvků, Ústí n. L., květen 2009, Editoři: Ludvík Eger a Jan Tlučhoř, ISBN 978-80-7043-801-5

Fakulta elektrotechnická

název: ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2009, X. ročník konference doktorských prací, Zámek Nečtiny, 4.-5. 11. 2009,
Editor: Jiří Hammerbauer, (část první: Elektrotechnika) ISBN 978-80-7043-810-7,
(část druhá: Elektronika) ISBN 978-80-7043-809-1, (část třetí: Elektroenergetika) ISBN 978-80-7043-811-4

název: ENVIRONMENTAL INPACTS OF POWER INDUSTRY 2009
Editor: Jan Mühlbacher, ISBN 978-80-7043-800-8

název: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Applied Electronics 2009
APPLIED ELECTRONICS 2009, Plzeň, 9.-10. září 2009
Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektrotechniky a telekomunikací, Editor: Jiří Pinker, ISBN 987-80-7043-781-0

název: Sborník příspěvků z mezinárodní konference AMTEE `09
ADVANCED METHODS IN THE THEORY OF ELECTRICAL ENGINEERING,
Plzeň 7.-9. září 2009
Fakulta elektrotechnická, katedra teoretické elektrotechniky, Editoři: Václav Kotlan a David Pánek, ISBN 978-80-7043-821-3

název: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `09
DIAGNOSTIKA `09, Srní 9.-11. září 2009
Fakulta elektrotechnická, oddělení elektrotechnologie katedry technologií a měření
Editor: Václav Mentlík, ISBN 978-80-7043-793-3

Fakulta filozofická

název: ORGANON VI. ANEB ? ODKUD A JAK BRÁT STÁLE NOVÉ PŘÍKLADY ?, Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky, Dub nad Moravou, 14.-17. září 2008, Plzeň 2009,
Editoři: Ludmila Dostálová a Karel Šebela, ISBN 978-80-7043-840-4

název: TEORIE A DĚJINY VĚDY A TECHNIKY, Sborník příspěvků z VI. doktorandské konference, Plzeň 2009,
Editor: Radek Schuster, ISBN 978-80-7043-846-6

název: METTERNICH A JEHO DOBA, Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni 23. a 24. dubna 2009,
Editoři: Ivo Budil a Miroslav Šedivý, ISBN 978-80-7043-860-2

název: VARIETY OF ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE, 7 th Annual Anthropological Sympozium, Plzeň 2009,
Editoři: Ivo Budil a Klára Strohsová, ISBN 978-80-7043-863-3

název: IV. KONGRES ČESKÝCH POLITOLOGŮ, Sborník z IV. Kongresu českých politologů, Plzeň 9. a 10. září 2009,
Editoři: Ladislav Cabada a Helena Hricová, ISBN 978-80-7043-842-8

Fakulta pedagogická

název: VYBRANÉ PROBLÉMY VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
Editoři: Milan Hrdlička a Jitka Lukášová, Plzeň 2009, ISBN 978-80-7043-765-0

Fakulta strojní

název: Modelování a optimalizace podnikových proacesů 2009
Sborník z konference na CD
ISBN 978-80-7043-844-2

název: POWER SYSTEM ENGINEERING, THERMODYNAMICS&FLUID FLOW 2009
Plzeň 18. června 2009, Editoři: Pavel Žítek, Petr Milčák, David Křivánka, ISBN 978-80-7043-804-6

název: SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 2009
Sborník příspěvků, Plzeň 28. 4. 2009, Editoři: Pavel Žitek a Petr Melčák, ISBN 978-80-7043-795-7

název: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2009
Sborník abstraktů III. mezinárodní konference konané 21.-22.1.2009 v Plzni, Editor: Miroslav Zetek, ISBN 978-80-7043-750-6

Centrum informatizace a výpočetní techniky

název: ČIPOVÉ KARTY A ELEKTRONICKÝ PODPIS NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Sborník příspěvků ke konferenci, Špindlerův Mlýn 17.-19.5. 2009, ISBN 978-80-7043-799-5

Západočeská univerzita v Plzni

název: CZECHRICULUM VITAE, Plzeň 2009
ISBN 978-80-7043-779-7

Bezpečnostní politika a její aplikace na VŠ

Patička